Eftersom det finns svårigheter med att följa besvär av dessa sjukdomar i register finns frågor om detta med i enkäten.

Resultat

Sjukdomar och övriga besvär – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 3,6 MB)

Sjukdomar och övriga besvär – regionala resultat 2016 (Excel, 1,7 MB)