Här redovisas andelen i befolkningen som är riskkonsumenter av alkohol samt de som inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Andelen riskkonsumenter är 13 procent bland kvinnor och 20 procent bland männen. Från år 2004 har andelen bland männen minskat med 3 procentenheter, motsvarande förändring kan inte ses bland kvinnorna.

Resultat

Alkoholvanor – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 522 kB)

Alkoholvanor - regionala resultat 2016 (Excel, 289 kB)