Du har möjlighet att ta fram tabeller om cannabisanvändning, frågan ställs eftersom detta är det mest använda narkotikapreparatet i Sverige. För att få en bild av hur ofta andra typer av narkotiska preparat än cannabis används i befolkningen, utökades enkäten med nya frågor 2014 och 2015. Dessa handlar om annan narkotika än cannabis men även en fråga om receptbelagda mediciner som använts på ett annat sätt än läkare ordinerat.

Här finner du resultat för narkotikavanor.