I resultatfilen A–Ö finns resultaten i bokstavsordning. Där finns exempelvis indikatorerna som mäter tobaksbruk under bokstaven T. Resultaten finns dessutom uppdelade i ämnesområden. Resultatfiler för levnadsvanor, fysisk respektive psykisk hälsa, vårdkontakter, tandhälsa och sociala relationer redovisas under respektive kategori i navigeringen.

Resultat

Resultat A-Ö – tidsserier 2016  (Excel, 28,5 MB)