Du har möjlighet att ta fram tabeller om tandhälsa, vilken är en viktig del av individens livskvalitet och välbefinnande. Trots att tandhälsan i befolkningen som helhet förbättrats kvarstår betydande socioekonomiska skillnader. Därför är det viktigt att följa tandvårdskonsumtionen och eventuella förändringar av tandhälsan.

Här finner du resultat för tandhälsa.