Tandhälsa - Nationella folkhälsoenkäten

Tandhälsan är en viktig del av individens livskvalitet och välbefinnande. Kvaliteten på tänderna kan sägas ha ett dubbelt samband med kostvanorna, dels genom att kosten påverkar tandhälsan och dels genom att tandkvaliteten påverkar kostintaget.

Du har möjlighet att ta fram tabeller om tandhälsa, vilken är en viktig del av individens livskvalitet och välbefinnande. Trots att tandhälsan i befolkningen som helhet förbättrats kvarstår betydande socioekonomiska skillnader. Därför är det viktigt att följa tandvårdskonsumtionen och eventuella förändringar av tandhälsan.

Här finner du resultat för tandhälsa.

Gå till toppen av sidan