Trots att tandhälsan i befolkningen som helhet förbättrats kvarstår betydande socioekonomiska skillnader. Därför är det viktigt att följa tandvårdskonsumtionen och eventuella förändringar av tandhälsan.

Här redovisas resultat för allmän tandhälsa.

Resultat

Tandhälsa – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 366 kB)

Tandhälsa – regionala resultat 2016 (Excel, 210 kB)