Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 7 – 2019

Webbsök visar att vi hade en medelhög och minskande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2016/2017) respektive svart (2017/2018).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.