Staphylococcus aureus (S. aureus) är en vanlig bakterie som kan orsaka infektion hos människa, till exempel hud- och sårinfektion men också invasiv sjukdom. S. aureus är med vissa undantag (MRSA) inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem.

Data om antibiotikaresistens hos S. aureus hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier) och till EU-nätverket EARS-Net för invasiva isolat av S. aureus.

2011

Staphylococcus aureus, huvudsakligen från hud- och sårinfektioner, har övervakats enligt det nationella programmet (ResNet) sedan 2001. Bilden visar att andelen MRSA av dessa isolat för första gången överstiger 1 procent. Man ser dock inte någon ökning av resistens mot övriga testade antibiotika under de senaste åren. Resistens mot fusidinsyra (6 procent) är fortsatt något högre än resistens mot övriga antibiotika.

Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus, hud- och sårinfektion; Antibiotikaresistens Sverige 2001-2011