Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten har slutat att följa denna statistik.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 34 2021.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 2 539 053 54 657 85 913 -31 256
Uppsala län 454 864 14 626 23 591 -8 965
Södermanlands län 349 550 26 816 10 591 16 225
Östergötlands län 555 916 8 740 15 214 -6 474
Jönköpings län 413 904 18 019 5 583 12 436
Kronobergs län 215 587 6 993 7 256 -263
Kalmar län 302 347 13 925 6 493 7 432
Gotlands län 73 679 5 099 1 389 3 710
Blekinge län 190 240 11 436 6 820 4 616
Skåne län 1 540 057 23 012 33 516 -10 504
Hallands län 396 981 30 158 12 604 17 554
Västra Götalands län 1 833 620 28 070 56 299 -28 229
Värmlands län 369 573 8 601 4 416 4 185
Örebro län 374 213 10 710 10 066 644
Västmanlands län 314 379 11 492 9 138 2 354
Dalarnas län 351 711 14 557 4 835 9 722
Gävleborgs län 351 131 15 681 4 180 11 501
Västernorrlands län 300 766 7 810 5 661 2 149
Jämtlands län 154 312 3 975 3 488 487
Västerbottens län 318 135 4 726 8 181 -3 455
Norrbottens län 299 111 5 146 8 379 -3 233

Läs mer

Tidigare veckor för statistik om länens nettoflöden