Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Dessa data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka. Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med minst en dos under vecka 31 ökat mest i åldersgruppen 18–29 (3 procentenheter). För dos två har störst ökning fortsatt skett i åldersgruppen 40–49 samt 30–39 år (10 respektive 7 procentenheter). 51 procent i åldersgruppen 40–49 och 24 procent i åldersgruppen 30–39 år, är nu fullvaccinerade.

De regelbundna analyserna av täckningsgraden för de undergrupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 har avslutats och de ingår istället i sin respektive åldersgrupp ovan.

Analys av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi uppdateras tills vidare varannan vecka. Nya siffror presenteras nästa vecka.

I figur 1 nedan ses andel vaccinerade med minst en dos och andel färdigvaccinerade per åldersgrupp samt totalt i riket. Från gruppen 60–69 år och uppåt har 90 procent eller fler fått minst en dos. I den yngsta åldersgruppen 18–29 år har 61 procent fått sin första dos. Total sett har 79 procent av befolkningen 18 år och äldre fått minst en dos och 56 procent är fullvaccinerade.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 31.

Stapeldiagram över andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 31 2021