Om statistiken

Statistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det Nationella vaccinationsregistret och i det nationella Graviditetsregistret.

Vaccinationstäckning bland kvinnor som fött barn

Vaccination rekommenderas till gravida med någon annan riskfaktor sedan den 27:e april 2021. Vaccination rekommenderas till alla gravida sedan den 25:e maj 2021, i samma takt och prioriteringsordning som till andra i samma åldersgrupp.

Den 26 januari 2022 var det 65 procent av de kvinnor som födde barn som hade fått minst en dos och 62 procent som hade fått två doser vaccin (Figur 1). Vaccinationstäckningen är fortfarande lägre bland gravida än bland andra kvinnor i samma åldersgrupper, trots att gravida har högre risk för allvarlig sjukdom.

Figur 1. Andel vaccinerade bland kvinnor som fött barn under perioden 1 maj − 26 januari 2022, 7-dagars glidande medelvärde.

Linjediagram som visar vaccinationstäckningen bland gravida. Förklaring till diagrammet finns i texten.

Vaccinationstäckning bland kvinnor som fött barn i olika regioner

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan regioner (Figur 2). Vaccinationstäckningen med en dos under perioden 12 till 26 januari varierar mellan 48 procent i Kalmar till 79 procent i Jämtland-Härjedalen.

Vaccinationstäckning för Uppsala, Kronoberg och Värmland är ej rapporterat då dessa regioner saknar direktöverföring av data till Graviditetsregistret.

Figur 2. Andel vaccinerade av kvinnor som fött barn under perioden 8 december till 26 januari, per region.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen per region. Förklaring finns i texten.