Om statistiken

Statistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det Nationella vaccinationsregistret och i det nationella Graviditetsregistret.

Vaccinationstäckning bland kvinnor som fött barn

Vaccination rekommenderas till gravida med någon annan riskfaktor sedan den 27:e april 2021. Vaccination rekommenderas till alla gravida sedan den 25:e maj 2021, i samma takt och prioriteringsordning som till andra i samma åldersgrupp.

Den 24 maj 2022 var det 77 procent av de kvinnor som födde barn som hade fått minst en dos och 74 procent som hade fått två doser vaccin. Täckningen för dos tre låg på 44 procent (Figur 1). Vaccinationstäckningen är nu bara marginellt lägre bland gravida jämfört med andra kvinnor i samma åldersgrupper.

Figur 1. Andel vaccinerade bland kvinnor som fött barn under perioden 1 maj 2021 – 24 maj 2022, 7-dagars glidande medelvärde.

Linjediagram som visar hur vaccinationstäckningen bland gravida ökat över tid och i maj 2022 nått 77% för en dos, 74% för två doser och 44% för tre doser.

Vaccinationstäckning bland kvinnor som fött barn i olika regioner

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan regioner (Figur 2). Vaccinationstäckningen med en dos under perioden 28 april till 24 maj varierar mellan 71 procent i Skåne till 89 procent i Gotland och Blekinge. Täckningen med dos tre varierar mellan 33 och 56 procent.

Vaccinationstäckning för Uppsala, Kronoberg och Värmland är ej rapporterat då dessa regioner saknar direktöverföring av data till Graviditetsregistret.

Figur 2. Andel vaccinerade av kvinnor som fött barn under perioden 28 april till 24 maj, per region.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen per region och totalt nationellt under maj 2022. På nationell nivå låg täckningen med en dos på 78%, med två doser på 74% och med tre doser på 41%.