Om statistiken

Statistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det Nationella vaccinationsregistret och på uppgifter från det nationella Graviditetsregistret. Sidan uppdateras på fredagar ojämna veckor.

Vaccinationstäckning bland kvinnor som fött barn

Vaccination rekommenderas till gravida med någon annan riskfaktor sedan den 27:e april 2021. Vaccination rekommenderas till alla gravida sedan den 25:e maj 2021, i samma takt och prioriteringsordning som till andra i samma åldersgrupp.

Den 13 oktober 2021 var det 47 procent av de kvinnor som födde barn som hade fått minst en dos och 43 procent som hade fått två doser vaccin (Figur 1). Vaccinationstäckningen är mycket lägre bland gravida än bland andra kvinnor i samma åldersgrupper, trots att gravida har högre risk för allvarlig sjukdom.

Figur 1. Andel vaccinerade bland kvinnor som fött barn under perioden 1 maj−13 oktober 2021, 7-dagars glidande medelvärde.. Uppdaterad 2021-10-15.

Linjediagram som visar vaccinationstäckningen bland gravida. Förklaring till diagrammet finns i texten.

Vaccinationstäckning i olika regioner

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan regioner (Figur 2). Vaccinationstäckningen med en dos under perioden 1 till 13 oktober varierar mellan 34 procent i Blekinge till 62 procent i Västerbotten.

Vaccinationstäckning för Uppsala, Kronoberg och Värmland är ej rapporterat då dessa regioner saknar direktöverföring av data till Graviditetsregistret.

Figur 2. Andel vaccinerade av kvinnor som fött barn under perioden 1 till 13 oktober, per region. Uppdaterad 2021-10-15.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen per region. Förklaring finns i texten.