Fas 3 för vaccinering

Personer med underliggande sjukdom

Personer från 18 till 65 år med underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 ingår i fas 3 i prioritetsordningen. Det är inte alldeles enkelt att identifiera individer med underliggande sjukdom. Patientregistret på Socialstyrelsen innehåller diagnoskoder för personer som vårdats inneliggande på sjukhus och de som besökt specialistmottagning på sjukhus. Nedanstående täckningssiffror bygger därför enbart på data om personer som vårdats på sjukhus för sin diagnos, antingen som inneliggande eller på mottagning. Motsvarande data för personer som enbart gått på mottagningar utanför sjukhus finns tyvärr inte på nationell nivå varför de presenterade täckningssiffrorna inte säkert gäller alla med underliggande sjukdom.

Tabell 1. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per riskgrupp 9 juni.
RiskgruppMinst 1 dos %2 doser %
Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck) 69 18
Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma 41 12
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder) 51 19
Kronisk lever- eller njursvikt 43 16
Diabetes typ 1 och typ 2 72 15
Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling 64 21
Downs syndrom 84 59
Två eller flera diagnoser i riskgrupp 61 20
Sammanlagt alla riskgrupper ovan 59 19
Tabell 2. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per åldersindelning 9 juni.
ÅldersgruppMinst 1 dos %2 doser %
18-44 38 13
45-54 63 17
55-64 79 26
Sammanlagt för samtliga åldersgrupper 18-64 år 59 19
Tabell 3. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per region 9 juni.
RegionMinst 1 dos %2 doser %
Blekinge län 64 23
Dalarnas län 67 26
Gotlands län 54 21
Gävleborgs län 65 22
Hallands län 56 16
Jämtlands län 53 19
Jönköpings län 61 21
Kalmar län 60 27
Kronobergs län 61 25
Norrbottens län 50 20
Skåne län 56 15
Stockholms län 61 17
Södermanlands län 61 22
Uppsala län 74 19
Värmlands län 64 30
Västerbottens län 49 12
Västernorrlands län 61 25
Västmanlands län 62 19
Västra Götalands län 49 16
Örebro län 54 18
Östergötlands län 75 32
Riket 59 19

Fas 2 för vaccinering

Personer 65 år och äldre

Alla personer som är 65 år och äldre, men inte redan har prioriterats på grund av boende på SÄBO eller för att de har hemtjänst, är först i fas 2 av prioritetsordningen. Det rekommenderas också att man bland dem vaccinerar de äldsta först.

Diagram 1. Vaccinationstäckning nationellt i procent per åldersgrupp från 65 år och uppåt. 9 juni.

Stapeldiagrammet visar andelen vaccinerade bland äldre åldersgrupper, från 65 år och äldre upp till gruppen 80 år och äldre. Täckningsgraden med minst 1 dos är hög, mellan 88 och 94%. Andelen färdigvaccinerade varierar från 43% i ålderskategorin 65-69 år till 87% bland alla 80 år och äldre.

Tabell 4. Vaccinationstäckning i åldersgrupper 65 år och äldre, som inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, 9 juni.
Region65-69 år, minst 1 dos (%)65-69 år, färdig-vaccinerade (%)70-74, år, minst 1 dos (%)70-74 år, färdig-vaccinerade (%)75-79 år, minst 1 dos (%)75-79 år, färdig-vaccinerade (%)80+ år, minst 1 dos (%)80+ år, färdig-vaccinerade (%)
Blekinge län 88 27 92 50 94 79 95 91
Dalarnas län 92 41 94 55 96 86 96 93
Gotlands län 92 20 94 48 96 86 96 93
Gävleborgs län 90 48 92 64 94 67 94 89
Hallands län 90 44 94 65 95 66 95 92
Jämtlands län 89 38 93 64 95 76 96 91
Jönköpings län 92 60 95 70 96 77 95 91
Kalmar län 89 33 93 62 94 78 95 90
Kronobergs län 90 47 92 48 94 58 94 89
Norrbottens län 91 52 92 59 95 74 96 89
Skåne län 86 34 90 42 92 64 92 80
Stockholms län 84 43 89 47 92 64 92 86
Södermanlands län 91 55 94 75 95 89 96 92
Uppsala län 92 31 94 58 96 78 96 91
Värmlands län 92 57 94 68 95 83 95 91
Västerbottens län 94 37 96 46 97 60 97 91
Västernorrlands län 91 54 94 56 95 61 95 89
Västmanlands län 90 53 92 40 96 88 95 90
Västra Götalands län 87 40 91 51 93 52 94 82
Örebro län 90 47 93 62 94 82 94 91
Östergötlands län 92 42 94 62 96 88 95 92
Totalt för alla län 88 43 92 54 94 69 94 87

Information gällande uppdateringar för Fas 1

Uppföljningen av vaccinationstäckning för de som ingick i fas 1, boende på SÄBO och de som har hemtjänst kommer nu att avslutas. Täckningen på SÄBO ligger sedan snart 2 månader på 94 % för minst en dos och 89 % fullvaccinerade med två doser. Motsvarande siffror för personer med omvårdande hemtjänst är 90 % för dos ett och 79 % för dos två.

Fas 1 för vaccinering

Boende på SÄBO och personer med hemtjänst med personlig omvårdnad

Nedan visas vaccinationstäckningen bland:

  • personer som bor i särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • personer som är 65 år och äldre och som har hemtjänst med personlig omvårdnad (dvs. inte de som enbart har matinköp eller trygghetslarm).

Siffrorna i tabellen är minimivärden. Den verkliga täckningen är troligen högre, beroende på en viss fördröjning i inrapporteringen. Variationen mellan regionerna antas främst bero på hur snabbt man valt att vaccinera personalgruppen.

För ytterligare information om prioriteringsordningen se under Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Diagram 2. Vaccinationstäckningen nationellt bland personer som är 65 år och äldre, och som bor på SÄBO eller har hemtjänst med personlig omvårdnad. 26 maj.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med en och två doser i grupperna SÄBO och Hemtjänst. För SÄBO är täckningen 94 % med en dos och 89 % med två doser. För hemtjänst 90 % respektive 79 %.

Diagram 3. Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och som bor på SÄBO, per region. 26 maj.

Ett stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen på SÄBO per region för en och för två doser. Samtliga ligger över 90 % för dos ett. För dos två varierar täckningen mellan 84 och 95 %

Diagram 4. Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst med personlig omvårdnad, per region. 26 maj.

Ett stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen för de som har hemtjänst, per region för en och för två doser. För dos ett varierar täckningen mellan 88 och 93 %. För dos två varierar täckningen mellan 74 och 86 %.

Vaccinationstäckning för alla personer 18 år och äldre per åldersgrupp och region

Läs mer