Tabell 1. Andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, t.o.m. vecka 28, 2021.

Region18-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990 +
Blekinge 43% 67% 80% 88% 90% 94% 94% 91%
Dalarna 48% 68% 78% 86% 93% 96% 95% 93%
Gotland 28% 67% 80% 88% 94% 95% 96% 95%
Gävleborg 50% 66% 79% 86% 91% 94% 94% 91%
Halland 51% 67% 81% 87% 92% 95% 95% 92%
Jämtland/Härjedalen 42% 62% 80% 85% 91% 95% 95% 92%
Jönköping 41% 61% 76% 85% 91% 95% 95% 93%
Kalmar 54% 66% 78% 87% 92% 95% 95% 92%
Kronoberg 39% 48% 72% 84% 90% 94% 94% 90%
Norrbotten 46% 55% 78% 88% 93% 95% 95% 93%
Skåne 43% 58% 73% 82% 89% 92% 92% 89%
Stockholm 31% 58% 75% 83% 86% 92% 93% 90%
Södermanland 44% 60% 77% 86% 92% 95% 95% 91%
Uppsala 49% 72% 85% 92% 94% 96% 95% 92%
Värmland 66% 74% 85% 90% 94% 95% 95% 93%
Västerbotten 31% 43% 74% 89% 95% 97% 96% 93%
Västernorrland 58% 67% 79% 87% 92% 95% 94% 88%
Västmanland 51% 61% 76% 86% 91% 95% 95% 92%
Västra Götaland 43% 50% 70% 83% 90% 94% 94% 91%
Örebro 58% 66% 78% 85% 91% 94% 94% 93%
Östergötland 54% 66% 80% 88% 93% 95% 94% 92%
| Riket | 43% 59% 76% 85% 90% 94% 94% 91%

Figur 1a. Andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, t o m vecka 28, 2021.

Figur 1b. Andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, t o m vecka 28, 2021.

Tabell 2. Andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, t o m vecka 28, 2021
Region18-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990 +
Blekinge 12% 16% 27% 63% 85% 90% 88% 85%
Dalarna 14% 18% 26% 60% 89% 94% 93% 90%
Gotland 10% 14% 18% 39% 89% 93% 94% 92%
Gävleborg 11% 16% 31% 73% 85% 89% 87% 82%
Halland 10% 12% 19% 50% 88% 93% 93% 88%
Jämtland/Härjedalen 13% 18% 32% 48% 85% 91% 91% 88%
Jönköping 11% 13% 22% 63% 87% 91% 90% 86%
Kalmar 13% 16% 25% 63% 86% 92% 92% 88%
Kronoberg 12% 15% 22% 49% 86% 91% 91% 85%
Norrbotten 11% 14% 21% 44% 87% 90% 91% 87%
Skåne 11% 13% 23% 61% 85% 90% 89% 85%
Stockholm 6% 9% 30% 71% 78% 87% 89% 85%
Södermanland 10% 14% 27% 58% 86% 92% 92% 87%
Uppsala 12% 18% 34% 82% 86% 90% 89% 85%
Värmland 14% 18% 26% 58% 89% 92% 92% 89%
Västerbotten 14% 18% 27% 46% 91% 95% 94% 90%
Västernorrland 14% 17% 23% 44% 89% 92% 91% 85%
Västmanland 12% 16% 27% 63% 86% 91% 90% 85%
Västra Götaland 8% 10% 18% 64% 82% 90% 90% 85%
Örebro 14% 17% 28% 69% 87% 91% 90% 88%
Östergötland 15% 20% 30% 52% 90% 92% 91% 87%
| Riket | 10% 13% 26% 63% 84% 90% 90% 86%

Figur 2a. Andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, t o m vecka 28, 2021.

Figur 2b. Andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, t o m vecka 28, 2021.

Tabell 3. Ökning av andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, jämfört med föregående vecka.
Region18-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990 +
Blekinge 14,1% 3,4% 0,9% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Dalarna 14,3% 3,1% 2,3% 1,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%
Gotland 6,5% 8,7% 1,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Gävleborg 13,9% 3,4% 1,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Halland 11,3% 3,8% 1,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Jämtland/Härjedalen 14,2% 4,8% 1,3% 0,9% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%
Jönköping 5,7% 2,0% 0,9% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Kalmar 19,2% 5,0% 2,3% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Kronoberg 12,4% 10,8% 2,5% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Norrbotten 14,8% 13,4% 7,2% 0,9% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0%
Skåne 14,5% 6,9% 2,3% 0,9% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1%
Stockholm 15,2% 6,8% 1,0% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%
Södermanland 11,6% 4,6% 2,0% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Uppsala 10,6% 3,3% 1,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Värmland 11,9% 4,4% 1,5% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Västerbotten 6,0% 5,0% 3,2% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Västernorrland 20,0% 10,5% 2,6% 1,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%
Västmanland 15,8% 6,6% 2,0% 0,9% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0%
Västra Götaland 12,3% 10,6% 2,7% 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1%
Örebro 7,1% 3,0% 1,5% 0,8% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%
Östergötland 14,6% 4,3% 1,4% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
| Riket | 13,2% 6,7% 1,9% 0,7% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%

Tabell 4. Ökning av andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, jämfört med föregående vecka.

Region18-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990 +
Blekinge 0,1% 0,4% 1,4% 1,5% 1,3% 0,9% 0,1% 0,3%
Dalarna 1,0% 1,4% 2,2% 7,3% 2,5% 0,7% 0,2% 0,1%
Gotland 0,5% 1,3% 3,5% 13,1% 2,0% 0,4% 0,2% 0,0%
Gävleborg 0,8% 1,1% 4,0% 5,9% 2,4% 1,5% 0,3% 0,1%
Halland 0,5% 0,5% 2,0% 10,5% 0,8% 0,3% 0,1% 0,1%
Jämtland/Härjedalen 0,3% 0,6% 3,6% 3,2% 1,8% 0,8% 0,2% 0,1%
Jönköping 1,1% 1,2% 3,9% 12,0% 1,6% 0,3% 0,1% 0,0%
Kalmar 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%
Kronoberg 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Norrbotten 0,3% 0,5% 0,5% 1,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Skåne 0,2% 0,4% 2,0% 9,3% 1,6% 0,6% 0,2% 0,1%
Stockholm 0,4% 0,6% 5,4% 4,0% 1,9% 0,8% 0,5% 1,7%
Södermanland 0,8% 1,2% 4,7% 8,4% 1,0% 0,2% 0,1% 0,0%
Uppsala 1,1% 1,7% 8,8% 25,8% 3,0% 1,6% 0,1% 0,1%
Värmland 0,4% 0,6% 1,2% 8,2% 0,6% 0,2% 0,2% 0,1%
Västerbotten 0,7% 0,6% 1,1% 2,3% 1,1% 0,7% 0,1% 0,0%
Västernorrland 0,2% 0,1% 0,4% 0,7% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
Västmanland 0,3% 0,5% 1,4% 3,9% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Västra Götaland 0,4% 0,5% 1,3% 2,7% 2,0% 1,9% 0,1% 0,1%
Örebro 0,7% 0,9% 4,1% 10,5% 1,6% 1,2% 0,3% 0,0%
Östergötland 2,8% 3,7% 2,0% 2,9% 1,1% 0,4% 0,2% 0,3%
| Riket | 0,6% 0,8% 3,1% 5,9% 1,5% 0,8% 0,2% 0,4%