• Vartannat år består det nationella urvalet av 40 000 personer i åldrarna 16–84 år. Landsting/regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län/region. 2018 bestod det totala urvalet av ca 280 000 personer, varav strax över 40 procent svarade.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar 64 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det kan visas för hela populationen.

Läs mer om Nationella folkhälsoenkäten och se de senaste resultaten under Statistikdatabaser & visualisering.