Folkhälsomyndigheten genomförde 7 april–8 juni 2015 en studie om hälsa och sexualitet bland unga i åldrarna 15–29 år (UngKAB15: Unga och unga vuxna – kunskap, attityder och beteende 2015). Frågorna berör bland annat preventivmetoder, risktagande samt kunskap, attityd och beteende kring hiv och sexuellt överförda infektioner. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar.

Läs mer om UngKAB samt följ resultatet på UngKAB15