Datum:
20 mars
Tid:
09.00 - 16.00
Plats:
Auditoriet Moderna museet/ArkDes
Ort:
Stockholm

Bakgrund

Våra samhällens förmåga att ge barn och unga möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll. De utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer.

Under de närmaste tio åren ska vi planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Vi står därmed inför ett vägval, där stadsplanering kan främja eller missgynna barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Innehåll

En nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Vi tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Hur gör de i andra länder? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

Kostnad

1 000 kr exkl. moms, faktureras i efterhand. Fika och lunch ingår. Anmälan är bindande men inte personlig.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Vi vill ha din anmälan senast 6 mars.

Arrangörer

ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, MOVIUM, Nätverket BUMS

Kontakt

Frågor om programmet
Emma Franzén, Folkhälsomyndigheten
Ulrika Åkerlund, Boverket
Linda Kummel, ArkDes
Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Anmäl dig här

Läs mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Behov av specialkost

FAKTURAUPPGIFTER

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).