Datum:
10 september
Tid:
09.00 - 12.30
Plats:
Digital konferens

Länkar till konferensen

Som anmäld kommer du att få en länk via e-post till konferensen som sänds via YouTube.

Följ konferensen på YouTube

Länk till teckenspråkstolkad sändning

Innehåll

Välkommen till en nationell digital konferens på den Suicidpreventiva dagen som sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus. Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!

Under den direktsända digitala konferensen varvas kortare föreläsningar, filmer och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och exempel på praktiskt arbete från olika håll i landet. Syftet är att belysa suicidprevention inom flera verksamhetsområden och ge en bred bild av samverkan i olika sammanhang.

Annika Dopping tillsammans med Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, med dr och suicidforskare, leder oss igenom programmet.

Suicid är en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Men för att vi ska kunna påverka utvecklingen i rätt riktning måste det förebyggande arbetet intensifieras. En förutsättning för det är förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället. Kunskaper och erfarenheter finns, och såväl kommuner och regioner som ideella organisationer verkar redo för ökat samarbete och konkreta insatser i sina respektive verksamheter.

Under den Suicidpreventiva dagen 2021 lyfter vi nya perspektiv och ny kunskap från olika verksamhetsområden, med fokus på just samverkan mellan olika aktörer och professioner.

Målgrupp

Den här konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention.

Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Även företagsledare, arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Ur programmet

 • Primärvårdens roll för främjande av psykisk hälsa och suicidprevention
  • God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
  • Teambaserat arbetssätt i samverkan med kommun och psykiatri
  • Varför samverkan och samordning ofta är så svårt – om organisatoriska mellanrum
 • Suicidprevention ur ett tvärsektoriellt perspektiv – varför många aktörer behövs
  • Att minska medel och metoder – suicidprevention i den fysiska miljön
  • Samverkan i det akuta skedet
  • Stöd till efterlevande
 • Strategisk universell prevention och samverkan på olika samhällsnivåer
  • En kommuns arbete med att minska psykisk ohälsa och suicid – ur ett folkhälsoperspektiv!
  • Hur kan samverkan med civilsamhället stärka det lokala suicidpreventiva arbetet
  • Ett beslutsstöd för suicidprevention i skolan
  • En ny nationell strategi innebär nya möjligheter

Medverkande

Under programmets första timme medverkar bland andra:

 • Anna Nergårdh, Regeringens tidigare utredare av God och nära vård
 • Göran Rydén, verksamhetschef på BUP, Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
 • Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Stiftelsen Leading Health Care
 • Katrin Hagskog Engel, verksamhetschef Boo vårdcentral, ordförande Nätverk för psykisk hälsa SFAM
 • Johanna Nordin, projektledare, Föreningen Mind
 • Pelle Gustafson, chefläkare, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf)

Under den andra timmen:

 • Gergö Hadlaczky, forskare och enhetschef, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
 • Anna-Lena Andersson, Sakkunnig suicid och suicidprevention, Enheten för trafiksäkerhet, Trafikverket
 • Inger Händestam, Förbundsordförande i SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
 • Göran Melin, Biträdande räddningschef, Räddningstjänsten Jönköping
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges kommuner och regioner, SKR,
 • Pernilla Omérov, Lektor, Med dr. Programansvarig psykiatrisk vård, avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Och under den tredje timmen:

 • Liv Tegelström, rektor, Täby kommun
 • Jeanette Heilmann, Regionansvarig Region Syd, omvärldsanalytiker, Suicide Zero
 • Patrik Sahlin, volontär för Suicide Zero
 • Robin Gustavsson, ordförande för Socialnämnden i Hässleholm
 • Anna Maria Nilsson, specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, ordförande i Suicidprevention i väst, SPIV
 • Sofi Westin, skolpsykolog, Karlskoga kommun
 • Rickard Bracken, Generalsekreterare Suicide Zero
 • Linnea Hasslin, Samordnare för suicidprevention, Helsingborg
 • Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation
 • Jenny Telander, Bitr enhetschef Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention, Folkhälsomyndigheten
 • Kristina Sinadinovic, Sakingång psykisk hälsa, utredare, Socialstyrelsen

Vi har även med oss Bengt Sprowede, Hjärnkollsambassadör

Kostnad

Deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 8 september.

Information om vår konferensapp

Under den digitala konferensen kommer vi att använda oss av en konferensapp. Appen heter Folkhälsomyndigheten Konferens. Den finns att hämta i App Store eller i Google Play. Mer information kommer i nära anslutning till konferensens genomförande.

Mer information

Vi kommer att uppdatera den här webbsidan kontinuerligt med mer information om konferensens innehåll.

Kontakt

Frågor om programmet
E-postlåda för frågor om programmet

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet och Region Stockholm (NASP) och Socialstyrelsen, i samarbete med SKR, Suicide Zero, Mind, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Suicidprevention i väst (SPIV).