Datum:
24 april
Tid:
09.30 - 15.45
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Gardaulan
Ort:
Solna, Stockholm

Referensgruppen för antimykotika (RAM) och Folkhälsomyndigheten bjuder in till utbildningsdag om invasiva candidainfektioner

Innehåll

Invasiva candidainfektioner (jästsvampsinfektioner) är fruktade komplikationer hos de svårast sjuka patienterna. Frekvensen ökar i takt med en åldrande befolkning och en alltmer avancerad sjukvård.

Denna utbildningsdag kommer belysa epidemiologi, klinik, diagnostik och behandling av invasiva candidainfektioner hos svårt sjuka patienter.

Några exempel på områden som kommer diskuteras är;

  • Riskbedömning
  • Nya mikrobiologiska metoder
  • Val av optimal behandling

Fokus för dagen kommer att ligga på invasiva candidainfektioner på intensivvården och efter gastrointestinal kirurgi.

Målgrupp

Infektionsläkare, intensivvårdsläkare, kliniska mikrobiologer, kirurger med inriktning mot gastrointestinal kirurgi, annan sjukvårdspersonal som deltar i diagnostik och behandling av svårt sjuka patienter med invasiva candidainfektioner.

Kostnad

700 kr + moms. Deltagandet kommer att faktureras.
Stäm av fakturauppgifterna med din ekonomiavdelning innan du fyller i anmälan.

Anmälan

En deltagare per anmälan. Anmälan är bindande, det går dock bra att överlåta platsen till annan person på din organisation. Om du får förhinder och/eller överlåter din plats ska du meddela detta till Arife Erdal.

Sista dag för anmälan är tisdag 11 april.

Inbjudan och program (PDF, 95 kB)

Kontakt

Frågor om programmet
Ola Blennow, ordförande RAM, tel. 073-9813617

Övriga frågor
Arife Erdal, tel. 010-205 20 77

 

Anmäl dig här

Läs mer om myndighetens behandling av dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Vid behov av specialkost, ange ditt önskemål nedan

Fakturauppgifter

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Folkhälsomyndigheten behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL)