Datum:
10 september
Tid:
09.00 - 12.30
Plats:
Digital konferens

Innehåll

Välkommen till en nationell digital konferens på den Suicidpreventiva dagen som sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus. Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!

Under den direktsända digitala konferensen varvas föreläsningar och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och inspirerande exempel från praktiken. Annika Dopping tillsammans med Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, med dr och suicidforskare, leder oss igenom programmet.

Suicid är en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Men för att vi ska kunna påverka utvecklingen i rätt riktning måste det förebyggande arbetet intensifieras. En förutsättning för det är förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället. Kunskaper och erfarenheter finns, och såväl kommuner och regioner som ideella organisationer verkar redo för ökat samarbete och konkreta insatser i sina respektive verksamheter.

Under den Suicidpreventiva dagen 2021 lyfter vi nya perspektiv och ny kunskap från olika verksamhetsområden, med fokus på just samverkan mellan olika aktörer och professioner.

Ur programmet

 • Primärvårdens roll för främjande av psykisk hälsa och suicidprevention
  – God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
  – Teambaserat arbetssätt i samverkan med kommun och psykiatri
  – Varför samverkan och samordning ofta är så svårt – om organisatoriska mellanrum
 • Suicidprevention ur ett tvärsektoriellt perspektiv – varför många aktörer behövs
  – Att minska medel och metoder – suicidprevention i den fysiska miljön
  – Samverkan i det akuta skedet
  – Stöd till efterlevande
 • Strategisk universell prevention och samordning på olika samhällsnivåer
  – En kommuns arbete med att minska psykisk ohälsa och suicid – ur ett folkhälsoperspektiv!
  – Hur kan samverkan med civilsamhället stärka det lokala suicidpreventiva arbetet?
  – Ett beslutsstöd för suicidprevention i skolan
  – En ny nationell strategi innebär nya möjligheter

Målgrupp

Den här konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention.

Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Även företagsledare, arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Kostnad

Deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 8 september.

Mer information

Vi kommer att uppdatera den här webbsidan kontinuerligt med mer information om konferensens innehåll.

Kontakt

Frågor om programmet
E-postlåda för frågor om programmet

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet och Region Stockholm (NASP) och Socialstyrelsen, i samarbete med SKR, Suicide Zero, Mind, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Suicidprevention i väst (SPIV).

Anmäl dig här

Läs mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).