Datum:
1 september
Tid:
10.00 - 15.00
Plats:
World Trade Center, Stockholm. Förmiddagens pass sänds även digitalt.
Ort:
Stockholm

Välkommen på Folkhälsomyndighetens konferens Koll på psykisk hälsa!

Ur programmet

Konferensen Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring, ger en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla.

  • Hur påverkas vår psykiska hälsa när omvärlden förändras?
  • Hur mår vi i Sverige idag och hur skapar vi en god psykisk hälsa för alla?

På förmiddagen varvas spännande presentationer om kunskapsläget och om förebyggande arbete inom området psykisk hälsa med fördjupande paneldiskussioner. Deltar gör forskare och andra viktiga samhällsaktörer. Du kan också ställa frågor och bidra till diskussionen.

Workshops

På eftermiddagen erbjuds parallella workshops med olika teman med fokus på psykisk hälsa och konkreta insatser. Workshopparna genomförs på plats och kan tyvärr inte erbjudas digitalt.

1. Barn och unga – hur mår de och hur tänker de om psykisk hälsa?

En god psykisk hälsa under uppväxten är viktig för resten av livet. På det här seminariet kommer vi att presentera och diskutera hur den psykisk hälsan ser ut i olika åldrar och grupper, hur man kan stärka barns och ungas psykiska hälsa och vilka samhällsinsatser som kan främja barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Flera korta presentationer sätter ramen för en diskussion mellan moderator, presentatörer och deltagarna i seminariet.

2. Sysselsättningens betydelse för den psykiska hälsan

Studier och arbete är viktiga faktorer för den psykiska hälsan. På det här seminariet kommer vi att diskutera vad man kan göra för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa på universitet och högskolor och inom arbetslivet. Vi kommer också att presentera röster från unga vuxna som står utanför arbete eller studier, hur har de mått under pandemin – och innan?

3. Äldres psykiska hälsa - hur förbättrar vi förutsättningarna?

Äldres psykiska hälsa lyfts alltmer, men vad ska förändras för att det ska bli bättre, och hur ska man göra? På det här seminariet kommer vi att prata om hur samhällets aktörer kan bidra till att minska risken för psykisk ohälsa och suicid hos äldre som bor hemma utan offentligt stöd. Vilka är utmaningarna och finns det några lösningar? Representanter från civilsamhället, kommunerna och regionerna – och du som väljer detta seminarium – deltar i diskussionerna.

4. Uppföljning av psykisk hälsa och suicid - hur gör man?

Detta metodseminarium riktar sig till dig som arbetar i kommun eller region och som vill få en bättre förståelse för hur man kan använda sig av offentlig statistik för att följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid i befolkningen. Vilka statistikdatabaser kan man använda och hur kompletterar de varandra? Vilka fallgropar finns? Stor vikt kommer att läggas vid tolkning och förståelse av statistiken.

5. Fysisk aktivitet och psykisk hälsa – all rörelse räknas!

Att vara aktiv och röra på sig påverkar den psykiska hälsan positivt, bland annat i form av ökat välbefinnande, bättre koncentration och minne. Fysisk aktivitet minskar även risken för psykisk ohälsa. I det här seminariet får du en inblick i kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Vi kommer också att diskutera hur forskningsresultat kan omsättas i praktik.

6. När normerna begränsar – stigmatisering från två perspektiv.

I det här interaktiva seminariet reder vi ut begreppen normer och stigmatisering och belyser kopplingen till psykisk ohälsa. Vi diskuterar vad som kan skapa utanförskap och vad som kan påverka synen på personer med psykisk ohälsa. Och framför allt - vad kan detta få för konsekvenser och hur kan vi bidra till förändring?

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med psykisk hälsa inom myndighet, region, kommun eller civilsamhället, och är intresserad av att ta del av de senaste kunskaperna om vad som påverkar psykisk hälsa, hur utvecklingen av psykisk hälsa ser ut i olika grupper, och hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att stärka psykisk hälsa i befolkningen.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men inte personlig och kan överlåtas. OBS! Bokad plats som inte nyttjas debiteras 500 kronor för faktiska kostnader.

Då konferensen har begränsat antal platser och vi vill fördela antalet deltagare över organisationer, förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare per organisation.

Anmälan att delta på plats

Anmäl dig via formuläret nedan för att delta på plats i Stockholm (hela dagen).

OBS! Begränsat antal platser! Anmälan är öppen som längst till 5 juli, men kan stänga innan dess om konferensen blir fullbokad.

Att delta digitalt

Om du endast vill delta digitalt är sista anmälningsdag måndag 29 augusti.
Anmäl dig för digitalt deltagande här.

Kontakt

Frågor om programmet
psykiskhalsa@folkhalsomyndigheten.se

Anmäl dig här för att delta på plats

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Du kan delta på två (2) seminarier under eftermiddagen. Gör ditt val av seminarier nedan. (Antalet platser är begränsade, men vi försöker tillgodose deltagarnas önskemål på bästa sätt)

I första hand väljer jag(Obligatoriskt)
I andra hand väljer jag(Obligatoriskt)
I tredje hand väljer jag(Obligatoriskt)
Ev. behov av specialkost
Vill du ha nyheter från oss? Ange om du vill finnas med i vår lista för nyhetsutskick.(Obligatoriskt)
Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.