Frukostseminarium om ungas psykiska hälsa och ohälsa

Lyssna

Hur uppfattar unga psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, vad främjar respektive påverkar deras psykiska hälsa negativt och vilka strategier använder unga för att må bättre? Vilket stöd behöver de?

Datum: 02 juni 2023
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Folkhälsomyndighetens lokaler alternativt digitalt deltagande
Ort: Nobels väg 18, 171 82 Solna
Kostnad: Kostnadsfritt

Innehåll

Välkommen till ett frukostseminarium där vi lanserar en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Folkhälsomyndigheten står bakom kartläggningen, som bygger på ett stort material av statistik, intervjuer, fokusgrupper och skrivna texter av unga i åldrarna 13-25 år.

Medverkar gör Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Sofia Zere, avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, utredare Sara Fritzell (Folkhälsomyndigheten), utredare Victoria Carlsson Wahlgren (MUCF), Maja Sjögren, förbundsordförande Elevernas riksförbund samt professor Anna Sarkadi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Seminariet är kostnadsfritt. Deltagande görs på plats, alternativt via länk.

Målgrupp

Beslutsfattare, chefer, politiker och tjänstepersoner på lokal, regional och nationell nivå. Även profession som möter unga i sitt arbete.

Anmälan för digitalt deltagande

Anmälan senast 31 maj via formuläret på sidan.

Kontakt

Frågor om anmälan

Johan Sjöblom Eliot, johan.sjoblom.eliot@folkhalsomyndigheten.se

Frågor om seminariet

Sara Fritzell, sara.fritzell@folkhalsomyndigheten.se