Heldagsseminarium om tularemi

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och NRL för F. tularensis bjuder in till en utbildningsdag om tularemi (harpest). Det blir en spännande och lärorik dag med fokus på kunskapsutbyte mellan de många olika aktörer som arbetar med tularemi i Sverige, med inslag från våra kollegor i Norge och Finland.

Datum: 19 april 2024
Tid: 09.00-16.00. (Registrering från 08.30 för de som deltar på plats)
Plats: Folkhälsomyndigheten / Digitalt
Ort: Solna, Stockholm / Digitalt
Kostnad: 300 kr för deltagande på plats. Digitalt deltagande utan kostnad.

Innehåll

 • Epidemiologi i Sverige
 • Epidemiologi i grannländerna
 • Klinisk bild för tularemisjukdom
 • Reservoarer, vektorer och transmission
 • Laboratorieberedskap för analys av Francisella i mat och vatten
 • Miljö, ekologi och klimatpåverkan
 • F. tularensis som biologiskt stridsmedel
 • Epidemiologi i Nordamerika
 • Stabilitet i vatten och anrikning av genom
 • NRL för F. tularensis och diagnostik
 • Labsmitta och biosäkerhetsaspekter
 • Targeting tularaemia: Clinical, laboratory and treatment outcomes from an 11-year retrospective observational cohort in northern Sweden.

Medverkande

Folkhälsomyndigheten, NRL för F. tularensis, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut, Sunderby sjukhus, Folkehelseinstituttet (Norge) och Institutet för hälsa och välfärd (THL, Finland).

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till personer som arbetar med tularemirelaterade frågor vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, infektionskliniker, smittskyddsenheter, primärvårdskliniker eller annan relevant specialitet, veterinärinrättningar och berörda myndigheter.

Deltagande

På plats

Du kan delta på plats på Folkhälsomyndigheten i Solna eller digitalt via Teams. Vi uppmuntrar till deltagande på plats för bästa upplevelse. Du behöver ange i din anmälan hur du kommer att delta. Priset för att delta på plats är 300 kronor och täcker måltidskostnader. Avgiften faktureras.

Digitalt

För digitala deltagare skickas länken till Teams ut strax innan mötet. Se noga till att din mejladress blir korrekt i anmälan, så mejlet med möteslänken hittar fram.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på den här sidan, senast 28 mars.

Kontakt

För frågor om program och anmälan, kontakta Ryan Terrey, ryan.terrey@folkhalsomyndigheten.se

Anmäl dig till heldagsseminarium om tularemi

Jag deltar (Obligatorisk)
Behov av specialkost? (Endast om du deltar på plats)

Fakturauppgifter

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.