Uppdaterad 16 juli 2018

Inläsning kunskapsprovet

Under rubrikerna i navigeringen finns information över kunskapsprovets områden och vilka delar den sökande bör studera inför provskrivningen.

Mål för kunskapsprov

Enligt 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrift om kunskapsprov ska kunskaper finnas inom fyra områden:

alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

Kunskaper i till exempelvis bokföring, skattefrågor, livsmedelsregler, arbetsmiljö, arbetsrätt och andra mer företagar- eller yrkesinriktade ämnen faller utanför Folkhälsomyndighetens bemyndigande att föreskriva om. När det gäller bokföring finns en bestämmelse i 9 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) om att bokföringen ska vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. Kunskaperna i bokföring ska minst vara av sådan omfattning att tillståndshavaren har kännedom om vad som krävs för att skapa ett fullgott underlag för bokföringen och hur underlaget ska hanteras (proposition 2000/01:97, s. 47).