2 000 dödsfall varje år

Varje år vårdas cirka 14 000 personer för alkoholrelaterade diagnoser inom slutenvården i Sverige och knappt 2 000 dör. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om antal vårdade och dödsorsaker.

Läs mer

Statistikdatabas för dödsorsaker (Socialstyrelsen)
Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård (Socialstyrelsen).

Alkoholens kostnad för samhället

Det är svårt att beräkna vad alkoholen kostar samhället. De olika beräkningarna skiljer sig i hur man har räknat ut kostnaden för förtidspensionering, sjukfrånvaro och sjukvård. I missbruksutredningen 2011 beräknades kostnaderna för riskbruk, skadligt bruk (missbruk) och beroende till 49 eller 66 miljarder kronor varje år, beroende på beräkningsmetod.

Stora skillnader i hälsa mellan grupper

Allt fler studier visar att alkoholen bidrar till socioekonomiska skillnader i hälsa i befolkningen.