Nationell myndighetssamordning

Målet med myndighetssamordningen är att bidra till att minska skadeverkningar av överdrivet spelande genom att tillhandahålla ett samordnat, effektivt och behovsanpassat kunskapsstöd på nationell nivå.

De myndigheter och organisationer som ingår i samordningen är:

Oberoende spelsamverkan

Oberoende spelsamverkan (OSS) är ett nationellt branschråd för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör spelproblem. I branschrådet finns representanter för Folkhälsomyndigheten, Lotteriinspektionen, AB Svenska Spel, AB Trav och Galopp, Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel och lotterifrågor, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, Spelbranschens riksorganisation (SPER), Svenska Postkodlotteriet, föreningen Spelstopp NU!, Stödlinjen samt Visita.

Folkhälsomyndigheten delar ordförandeskapet med Lotteriinspektionen.