Med hjälp av studien vill vi beskriva spelandet och betydelsen av spelproblem för människor i Sverige idag och hur det har förändrats sedan föregående Swelogsmätning 2008/2009. Vi vill också undersöka hur spel om pengar hänger samman med andra områden i människors liv. Till exempel sociala relationer, allmän hälsa eller familjesituation. Resultaten är betydelsefulla för arbetet med att förebygga spelproblem.

Totalt har 21 000 personer blivit slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. Datainsamlingen avslutades i mars 2016. Den viktade svarsfrekvensen var 52 procent. De första resultaten från studien presenterades i juni 2016.

Studien planeras att följas upp vid ytterligare tillfällen.

Huvudresultat problemspelande:

 • Problemspelandet är fortsatt cirka 2 procent (134 000 personer) bland befolkningen
 • Andelen med allvarliga problem, 0,4 procent, minskar inte, antalet ökar till cirka 31 000 personer
 • 4 procent har viss risk (322 000 personer)
 • Bland dem som har spelat det senaste året är andelen problemspelande 3 procent
 • Det finns skillnader mellan män och kvinnor och i olika åldersgrupper:
  - Problemen ökar bland medelålders kvinnor (45-64 år)
  - Problemen minskar bland män 18-24 år, men ökar bland män 25-44 år

Anhöriga:

 • Cirka 171 000 personer lever med någon som har ett problemspelande varav 82 000 barn.

Huvudresultat för spelande:

 • Andelen svenskar som spelar om pengar överhuvudtaget minskar till 58 procent jämfört med 70 procent
 • Att spela varje månad minskade från 44 procent till 27 procent
 • Andelen som spelade minskade i alla spelformer utom bingo, där det ökade
 • Internetspelandet har ökat generellt, från 9 procent till 18 procent
 • Andelen minderåriga som spelar om pengar har minskat kraftigt

En ny version av tabellsamlingen för Swelogs prevalensstudie 2015 finns nu tillgänglig. Observera att tabellerna 2.1 och 3.1 har bytts ut på grund av att bakgrundsvariabeln "Familjesituation" nu är beräknad utifrån enkätdata, tidigare från registerdata. Tabellerna 2.23 och 3.4 har bytts ut på grund av att variabeln "Riskpotential" är omräknad efter en genomgång och uppdatering av hur de olika speltyperna klassificerats.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015 (uppdaterad version 2017) (PDF, 643 kB)

Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2015

Dokumentation från seminariet Folkhälsan och spel om pengar, nya resultat från Swelogs

Presentation 2016-06-22 utan anteckningar (PDF, 2,6 MB)

Presentation 2016-06-22 med anteckningar (PDF, 4,1 MB)

Läs mer

Swelogs befolkningsstudie