Swelogs prevalensstudie 2015

Syftet med denna studie är att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till andra livsstilsfrågor samt undersöka hur spelandet har förändrats sedan den longitudinella studien genomfördes.

Prevalensstudien genomfördes 2015 och omfattar 9 420 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år som är bosatta i Sverige. Datainsamlingen avslutades i mars 2016 och den viktade svarsfrekvensen var 52 procent. Deltagarna har fått svara på frågor om spelande, spelproblem, tv- och datorspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

Metodbeskrivning

I metodbeskrivningen framgår det hur datainsamlingen har gått till, hur frågeformuläret har utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata har viktats.

Presentation av resultat

De första resultaten från studien presenterades i juni 2016. Planen är att följa upp prevalensstudien vid ytterligare tillfällen.

Presentation 2016-06-22 utan anteckningar (PDF 2,6 MB)
Presentation 2016-06-22 med anteckningar (PDF 4,1 MB)

I följande presentation redovisar vi resultat om satsade pengar i olika spelformer, relationen mellan problemspelande och satsade pengar samt problemspelande i olika spelformer uppdelat på spel i butik, hos ombud etc. respektive spel via internet.

Satsade pengar och problemspelande i olika spelformer (PDF, 948 kB)

Statistik

Statistiken från prevalensstudien presenteras i en tabellsamling som har uppdaterats sedan första gången den presenterades. I denna uppdaterade version har tabellerna 2.1 och 3.1 bytts ut på grund av att bakgrundsvariabeln "Familjesituation" nu är beräknad utifrån enkätdata, tidigare från registerdata. Tabellerna 2.23 och 3.4 har bytts ut på grund av att variabeln "Riskpotential" är omräknad efter en genomgång och uppdatering av hur de olika speltyperna klassificerats. Vidare har tabellerna 2.11, 2.12, 3.8 och 4.3 bytts ut sedan beräkningen av variabeln riskonsumtion av alkohol har korrigerats.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015 (uppdaterad version 2017) (PDF, 643 kB)

Gå till toppen av sidan