Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag gällande efterlevnaden av lagen om tobak och liknande produkter.

Myndighetens uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare styrs av myndighetens instruktion och eventuella regeringsuppdrag på området. Enligt förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska Folkhälsomyndigheten bland annat:

 • Verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. (1 §)
 • Övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare. (3 § punkt 18)
 • Ansvara för föreskrifter, tillsyn, tillsynsvägledning och marknadskontroll i enlighet med vad som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde. (5–6 §§)
 • Följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom Europeiska unionen (EU) och internationellt. (13 §)

Information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Elektroniska cigaretter och lungskador

  I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter. Vi sammanfattar därför det aktuella kunskapsläget och informerar om ansvaret för de produkter…

 • Frågor och svar

  Folkhälsomyndigheten besvarar de vanligaste frågorna om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som kommit in till oss.

 • Regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Här hittar du regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt förarbeten till lagstiftningen.

 • Produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer m.m.

  Tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska göra en produktanmälan för de produkter de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Årligen ska de dessutom…

 • Krav på produkterna, medföljande information och presentation

  Det ställs ett flertal krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Bland annat vad de får innehålla och krav på hälsovarningar.

 • Produktkontroll

  Enligt lagen om tobak och liknande produkter ska tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa…

 • Handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  Här hittar du information om de regler i lagen om tobak och liknande produkter som gäller vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter.

 • E-cigarettbruk och hälsoeffekter

  Innehållet i e-vätskan (förutom nikotin) kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om brukets hälsopåverkan.

 • Förenklad delgivning

  Denna information beskriver hur Folkhälsomyndigheten använder s.k. förenklad delgivning för att skicka handlingar som ni ska ta del av (delges). Handlingar kan skickas till er med förenklad delgivning…

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan