Under 2016 har Folkhälsomyndigheten initierat och haft möten med industrin samt skickat ut information med anledning av ändringar i tobakslagen. Syftet med mötena har varit att presentera myndighetens ståndpunkt i olika frågor men också ge möjlighet till industrin och distributörer att framhålla sin syn och ställa frågor. Det som diskuteras och framkommer på dessa möten är varken bindande eller beslut. Det är ett sätt att nå samförstånd över de olika synsätten och undvika missförstånd. Det är slutligen domstolen som avgör hur en bestämmelse ska tolkas.

Folkhälsomyndigheten har haft följande möten med tobaksindustrin

2016-05-04 Intressentmöte för snusproducenter

Intressentmöte med fokus på märkning av snusförpackningar, med anledning av de ändrade föreskrifterna om märkning av tobaksförpackningar.

Återkoppling möte (PDF, 228 kB)

Deltagarförteckning (PDF, 249 kB)

2016-05-20 Intressentmöte avseende märkning

Intressentmöte med fokus på märkning av tobaksförpackningar med rökavvänjningsinformation, med anledning av de nya föreskrifterna om märkning av tobaksförpackningar.

Minnesanteckning och deltagarförteckning (PDF, 308 kB)

2016-09-09 Möte med intressenter tobak angående övergångsbestämmelser till tobakslagen, smaktillsatser

Möte om övergångsbestämmelser kring cigaretter med karaktäristisk smak, med anledning av de nya föreskrifterna och allmänna råden om karakteristisk smak med mera.

Minnesanteckning (PDF, 213 kB)

Deltagarförteckning (PDF, 249 kB)

Folkhälsomyndigheten har skickat ut följande information till tobaksindustrin

2016-04-20

Information om ansökan om uppgiftslämnarens ID (EU-CEG) (PDF, 226 kB)

2016-04-26

Information om nya krav på märkning av förpackningar till tobaksvaror (PDF, 211 kB)
Märkning (PDF, 135 kB)
Labeling (PDF, 206 kB)
HSLF-FS om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (003) (PDF, 291 kB)

2016-05-03

Nya övergångsbestämmelser för märkning (PDF, 212 kB)

2016-05-13

Utkast till Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter på tobaksområdet (PDF, 212 kB)

2016-06-22

Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2016:46 (PDF, 374 kB)
Konsekvensutredning av ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (PDF, 239 kB)

2016-06-23

Smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak (PDF, 380 kB)

2016-10-19

Växling av bildset och rökavvänjningsinformation avseende de kombinerade hälsovarningarna (PDF, 112 kB)

2016-11-10

Information om rapporteringsskyldighet för tobaksvaror enligt 16 § tobakslagen (PDF, 108 kB)

2016-11-30

Förtydligande om rapportering av marknadsundersökningar samt information om hälsovarningars och varningstexters avstavning (PDF, 167 kB)