Lagtext

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förarbeten

Regeringens proposition 2017/18:156

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU3

Läs mer

Här får du en översiktlig presentation av den nya lagen

Kommande vägledning till nya lagen

I samband med införandet av lagen planerar Folkhälsomyndigheten att ta fram vägledningsmaterial till kommuner och länsstyrelser. Under 2019 och 2020 planeras följande material:

  • Frågor och svar om lagen om tobak och liknande produkter hittar du här. Sidan uppdateras kontinuerligt.
  • Blankettmallar för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror för detalj- och partihandlare. Planeras vara klar i mitten av maj 2019.
  • Ett kort informationsbrev om tillståndsplikten som riktar sig till detalj- och partihandlare. Planeras vara klar i mitten av maj 2019.
  • Vägledning till kommunerna gällande utredning och bedömning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror. Vägledningen syftar till att vara ett stöd för kommunens prövning vid ansökan om tillstånd. Vägledningen planeras vara klar i slutet på juni 2019.
  • Informationsbrev om reglerna kring rökfria miljöer som riktar sig till de som är ansvariga för att rökförbudet upprätthålls. Planeras klart i maj 2019.
  • Information och vägledning på webben om rökfria miljöer. Planeras klart i juni 2019.
  • Ett kunskapsstöd som ska stödja kommuner och skolor att utveckla arbetssätt för att förbättra efterlevnaden av rökförbudet på skolgårdar. Planeras vara klart i februari 2020.