Referenser

Referenser till informationen på sidan Snusbruk och hälsorisker.

 1. Ramstedt M, Sundin E, Landberg J, Raninen J. ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013: En studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak. STAD; 2014.
 2. Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/
 3. Folkehelseinstituttet. Helserisiko ved bruk av snus. Folkehelseinstituttet; 2014.
 4. Salonen L, Axell T, Hellden L. Occurrence of oral mucosal lesions, the influence of tobacco habits and an estimate of treatment time in an adult Swedish population. J Oral Pathol Med. 1990;19(4):170–6.
 5. Axell T, Mornstad H, Sundstrom B. The relation of the clinical picture to the histopathology of snuff dipper's lesions in a Swedish population. J Oral Pathol. 1976;5(4):229–36.
 6. Frithiof L, Anneroth G, Lasson U, Sederholm C. The snuff-induced lesion. A clinical and morphological study of a Swedish material. Acta Odontol Scand. 1983;41(1):53–64.
 7. Andersson G, Bjornberg G, Curvall M. Oral mucosal changes and nicotine disposition in users of Swedish smokeless tobacco products: a comparative study. J OralPathol Med. 1994;23(4):161–7.
 8. Wickholm S, Soder PO, Galanti MR, Soder B, Klinge B. Periodontal disease in a group of Swedish adult snuff and cigarette users. Acta Odontol Scand. 2004;62(6):333–8.
 9. Socialstyrelsen. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Stockholm: Socialstyrelsen 2015.
 10. Baba S, Wikström AK, Stephansson O, Cnattingius S. Influence of smoking and snuff cessation on risk of preterm birth. Eur J Epidemiol. 2012 Apr;27(4):297-304
 11. Baba S, Wikström AK, Stephansson O, Cnattingius S. Influence of snuff and smoking habits in early pregnancy on risks for stillbirth and early neonatal mortality. Nicotine Tob Res. 2014;16(1):78–83.
 12. Wikström AK, Stephansson O, Kieler H, Cnattingius S. Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning. Läkartidningen. 2011;108(29):1430–3.
 13. Medicinska födelseregistret. http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/medicinskafodelseregistret
Gå till toppen av sidan