Skyltar och dekaler

Skyltar och dekaler till stöd för att informera om rökförbud samt för användning av arbetsgivare som vill utveckla sin tobakspolicy.

Skylt Rökning förbjudenDet är följande skyltar, dekaler och fönsterdekaler som myndigheten tagit fram om rökförbud och tobakspolicy. Visst material finns endast för nedladdning.

Skyltar

Tobaksfri skoltid, skylt 300x200

Dekaler

Rökning förbjuden, dekal 300x100

Rökning förbjuden, dekal 200x75

Tobaksfri skoltid, dekal 200x75

Fönsterdekaler

Rökning förbjuden, fönsterdekal 300x100

Rökning förbjuden, fönsterdekal 200x75

Tobaksfri skoltid, fönsterdekal 200x75

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.