Skylt Rökning förbjudenDet är följande skyltar, dekaler och fönsterdekaler som myndigheten tagit fram om rökförbud och tobakspolicy. Visst material finns endast för nedladdning.

Skyltar

Rökning förbjuden på skolgården, skylt 300x100

Tobaksfri skoltid, skylt 300x200

Dekaler

Rökning förbjuden, dekal 300x100

Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 300x100

Rökning förbjuden, dekal 200x75

Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, dekal 200x75

Rökning förbjuden på skolgården, dekal 300x100

Rökning förbjuden på skolgården, dekal 200x75

Tobaksfri skoltid, dekal 200x75

Fönsterdekaler

Rökning förbjuden, fönsterdekal 300x100

Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 300x100

Rökning förbjuden, fönsterdekal 200x75

Rökning förbjuden, 2 § tobakslagen, fönsterdekal 200x75

Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 300x100

Rökning förbjuden på skolgården, fönsterdekal 200x75

Tobaksfri skoltid, fönsterdekal 200x75