Generella frågor

 • Vad är Folkhälsomyndighetens roll i systemet med spårbarhet och säkerhetsmärkning?

  Myndigheten har utsetts till nationell id-utfärdare men får överlåta denna uppgift till enskild. Upphandling pågår och avtal förväntas vara undertecknat i april.

  Myndigheten har föreskriftsrätt och uppdrag inom bland annat tillsyn och tillsynsvägledning i tobaksförordningen.

  Myndigheten har ansvar för att fastställa krav på äkthetsdetaljer i säkerhetsmärkningen och att dessa kommuniceras och beslutas i tid. Myndigheten har beslutat föreskrifter om vilka äkthetsdetaljer som ska ingå i säkerhetsmärkningen (HSLF-FS 2019:4). Föreskrifterna gäller från och med 20 maj 2019 .

  Myndigheten har utsetts till nationell handläggare för databassystemet.

  Myndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap 7 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

  Myndigheten ansvarar för tillsyn över spårbarhet och säkerhetsmärkning enligt 3 kap 7-10 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i andra fall än när kommunen utövar tillsyn.

 • Var finns mer att läsa för att öka förståelsen för vilka krav som ställs eller kommer ställas på oss aktörer?

  Kommissionens webbplats innehåller information om det EU-gemensamma regelverket, tidplan, riktad information till de aktörer som omfattas av reglerna m.m. Informationen uppdateras kontinuerligt.

  Information finns också på Folkhälsomyndighetens webbplats som även den hålls uppdaterad. Informationen är baserad på myndighetens nuvarande uppdrag.

 • Kommer myndigheten att bjuda in till ytterligare informationsmöten?

  Ja, myndigheten planerar att hålla ett informationsmöte i början av maj. Vi återkommer om datum.

Spårbarhet

Säkerhetsmärkning