Provsmakning av alkoholhaltiga drycker och preparat

Lyssna

Här beskrivs vilka regler som gäller för att få tillstånd att anordna provsmakning av alkoholhaltiga drycker och preparat. Informationen vänder sig främst till dig som är verksamhetsutövare eller dig som vill anordna provsmakning.

För att få anordna provsmakning av alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat krävs att du antingen har ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett särskilt tillstånd för provsmakning. Med provsmakning avses endast små mängder av olika produkter, motsvarande en matsked eller mindre. Det finns inget krav på att mat ska serveras vid provsmakning. Du ansöker om tillstånd för provsmakning i kommunen där provsmakningen ska genomföras.

Vad menas med alkoholhaltiga drycker och preparat?

Här menas samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker, såsom spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Alkoholdrycksliknande preparat är inte alkoholdryck i alkohollagens mening. Däremot avses det ett alkoholhaltigt preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningmedel.

Frågor och svar om alkoholdrycksliknande preparat

För dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd får också erbjuda provsmakning. Provsmakningen får bara vara:

  • av samma sorts drycker och preparat som framgår av serveringstillståndet
  • i den lokal som tillståndet avser.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver inte ansöka om något särskilt tillstånd för provsmakning. Däremot behöver du innan varje provsmakningsarrangemang anmäla detta till den kommun där provsmakningsstället finns. I Folkhälsomyndighetens föreskrift om provsmakning beskrivs vad som ska ingå i anmälan.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

För dig som är partihandlare

Du som är partihandlare kan enskilt eller tillsammans med andra partihandlare ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning i kommunen där du vill att provsmakningen ska genomföras. För att få bedriva partihandel med alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat krävs att Skatteverket godkänt dig som ska bedriva partihandeln, som upplagshavare eller registrerad varumottagare.

För dig som är tillverkare

Du som tillverkar alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på en egen gård och som har ett stadigvarande serveringstillstånd, får erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller preparaten. Detta får du göra efter att du anmält det till kommunen. Du måste hålla provsmakningen vid tillverkningsstället och serveringstillståndet måste avse denna lokal.

Du som tillverkar alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat och inte har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning. Detta tillstånd innebär att du kan erbjuda provsmakning av de egentillverkade alkoholdryckerna eller de egentillverkade alkohol­drycks­liknande preparaten vid tillverkningsstället.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen och lagen om alkoholskatt. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.