Programmet kan exempelvis ange vem som är serveringsansvarig, vilka serveringstider man har och vad alkoholdryckerna kostar. Vidare kan det i programmet också stå hur personalen ska inhämta information om alkohollagens bestämmelser, hur åldersgränsen ska kontrolleras och hur man kan hantera situationer med oordning och onykterhet. Ett egenkontrollprogram ska alltså stödja kontrollen men bör även fungera som ett viktigt underlag för kommunen vid tillsyn. Egenkontrollen ska ske kontinuerligt. Programmet för egenkontroll ska vara uppdaterat och aktuellt.

Några goda råd och viktiga frågor

  • Hur dokumenteras egenkontrollen?
  • Vilka interna åtgärder finns om serveringsrutinerna inte följs?
  • När och hur utbildas personalen och vilken information ingår i utbildningen?
  • Hur dokumenteras utbildningstillfällena?
  • Får personal under 18 år särskilt stöd i arbetet med servering?
  • Hur bokförs inköp och försäljning?
  • Hur informeras de boende och deras besökare om exempelvis åldersgränser?
  • Hur genomförs ålderskontrollen?
  • Hur avgör personalen att det endast är den boende och dennes besökare som serveras, inte allmänheten?
  • Hur hanterar personalen en situation där den boende vill dricka alkohol trots att läkaren avråder från det?

Exempel och mallförslag för dokumentation

Förslag på utformning av egenkontrollprogram (Word-dokument, 86 kB)

Förslag på avvikelsedokumentation (Word-dokument, 68 kB)

Förslag på Checklista för information till personalen (Word-dokument, 78 kB)

Förslag på utformning av egenkontrollprogram (PDF, 52 kB)

Förslag på avvikelsedokumentation (PDF, 34 kB)

Förslag på Checklista för information till personalen (PDF, 38 kB)

Mer om regler och rutiner kring servering av alkohol

I broschyren nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för servering och förslag på rutiner för serveringen. Beställ eller ladda ned den.