Överdoser till följd av opioider är vanligast

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige är högt och har ökat över tid. Oavsiktliga förgiftningar (överdoser) är den vanligaste orsaken bland de narkotikarelaterade dödsfallen, följt av förgiftningar med oklar avsikt och suicid med narkotika. Opioider är de vanligaste substanserna bland dödsfallen, men ofta förekommer flera olika substanser.

Ungefär 70 procent av de narkotikarelaterade dödsfallen är män. Män avlider oftare i lägre ålder och kvinnor oftare i högre ålder.

De narkotikarelaterade dödsfallen minskade 2018

Under 2018 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall enligt EU-måttet till 566, från att 2017 ha legat på 626. Av dessa var 402 män och 164 kvinnor. Det var dödsfallen med oklar avsikt och oavsiktliga förgiftningar som minskade. Se figuren nedan.

Antal narkotikarelaterade dödsfall över tid fördelat på orsak.

Antal narkotikarelaterade dödsfall över tid fördelat på orsak

En stor del av minskningen beror på att antalet dödsfall till följd av fentanylanaloger minskade kraftigt under 2018.

Minskningen har flera orsaker, bland annat:

 • Folkhälsomyndigheten har intensifierat arbetet med att utreda och föreslå klassificering av fentanylanaloger som narkotika eller hälsofarliga varor.
 • Polisen har gjort insatser mot webbshoppar som säljer fentanylanaloger.
 • Två personer har fällts för vållande till annans död efter att ha sålt fentanylanaloger.
 • Läkemedlet naloxon som häver opioidöverdoser har blivit mer tillgängligt.

Olika mått på narkotikarelaterade dödsfall

Det finns ett nationellt och ett internationellt mått på narkotikarelaterad dödlighet. Det beror på att man definierar dödsfallen på olika sätt i Sverige och Europa. Vilka ICD-koder som ingår skiljer sig därmed åt, men måtten visar på samma utveckling.

 • Läkemedels- och narkotikaförgiftningar
  Nationellt mått för den officiella svenska statistiken. Måttet syftar till att redovisa de dödsfall som är orsakade av förgiftning med läkemedel, narkotika eller biologiska substanser som underliggande dödsorsak. Under 2018 avled 903 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.
 • DRD (drug-related deaths)
  En av fem nyckelindikatorer som medlemsländerna varje år rapporterar in till EU:s narkotikabyrå (EMCDDA). Under 2018 avled 566 personer i Sverige till följd av narkotikarelaterade dödsfall enligt EU-måttet.
  EMCDDA: Key epidemiological indicators

Statistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar samt dödlighet enligt EU‑måttet finns i ANDT-uppföljningssystemet Indikatorlabbet. Statistiken om läkemedels- och narkotikaförgiftningar finns också i databasen Folkhälsodata.

Läs mer om narkotikarelaterade dödsfall i vår publikation "Den svenska narkotikasituationen". Den är baserad på underlaget från rapporteringen till EMCDDA.

Den svenska narkotikasituationen 2019

Tolka statistiken med försiktighet

Statistiken om narkotikarelaterade dödsfall bör tolkas med viss försiktighet. Tidigare studier har visat att delar av ökningen av dödsfall beror på förbättrade rättsmedicinska analyser. Det gör att dödsfall oftare än tidigare diagnostiseras som narkotikarelaterade på dödsorsaksintygen.

Likaså bör jämförelser mellan länder tolkas med försiktighet. Statistiken som ligger till grund för narkotikarelaterad dödlighet beror delvis på hur många obduktioner och toxikologiska analyser som genomförs, vad som analyseras och hur dödsfallet kodas. Dessa rutiner skiljer sig åt mellan länder.