Syftet med kunskapsstödet är att stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Alla produkter som tas fram inom ramen för kunskapsstödet hittar du på vår webbplats spelprevention.se.

Kunskapsstödet på spelprevention.se är uppdelat i fem huvuddelar:

 • Om spelproblem, som bland annat beskriver vad spelproblem är, risk- och skyddsfaktorer, närstående, spelreglering och dataspel
 • Unga och spel, som presenterar spel om pengar och spelproblem bland unga, risk- och skyddsfaktorer för unga, föräldrar och vuxna i barns närhet, barn och unga som närstående
 • Förebygga spelproblem, som handlar om att utveckla metoder och lyckas med spelförebyggande arbete på olika nivåer och arenor
 • Statistik om spelande och spelproblem, omsättningen på spelmarknaden och regionala data
 • Material och stöd, som inkluderar faktablad, broschyrer, föreläsningar, filmer, bilder, grafik, mätinstrument och intervjuer.

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel och pengar på spelprevention.se

Våra målgrupper är:

 • beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och regioner
 • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
 • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden med beröringspunkter till området
 • spelbolag
 • idrottsorganisationer
 • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Webbplats om spelproblem

Den främsta kanalen för att sprida kunskapsstödet är spelprevention.se. Här hittar du lättillgänglig kunskap om omfattning av, orsaker bakom och konsekvenser av spelproblem liksom olika åtgärder för att minska skadeverkningar.