Swelogs 2015

Syftet med Swelogs prevalensstudie 2015 var att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till andra livsstilsfrågor samt undersöka hur spelandet har förändrats sedan den longitudinella studien genomfördes.

Swelogs longitudinella studie 2008-2014

Prevalensstudien genomfördes 2015. 9 420 av 21 000 slumpmässigt utvalda utvalda personer i åldrarna 16-84 år som är bosatta i Sverige deltog. Datainsamlingen avslutades i mars 2016 och den viktade svarsfrekvensen var 52 procent. Deltagarna svarade på frågor om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

Metodbeskrivning Swelogs prevalensstudie 2015

I metodbeskrivningen för Swelogs 2015 framgår det hur datainsamlingen har gått till, hur frågeformuläret har utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata har viktats.

Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2015

Presentation av resultat från Swelogs prevalensstudie 2015

De första resultaten från studien presenterades i juni 2016:

  • Presentation frukostseminarium, Spel om pengar och hälsa 2016-06-22 utan anteckningar
  • Presentation frukostseminarium, Spel om pengar och hälsa 2016-06-22 med anteckningar

I följande presentation redovisas resultat om satsade pengar i olika spelformer, relationen mellan problemspelande och satsade pengar samt problemspelande i olika spelformer uppdelat på spel i butik, hos ombud etc. respektive spel via internet.

Satsade pengar och problemspelande i olika spelformer, 2017-10-20 (PDF, 948 kB)

Statistiken från Swelogs prevalensstudie 2015 presenteras i en tabellsamling (PDF, 398 kB)

Swelogs 2018

Hösten 2018 gjordes en uppföljning av 2015 års studie med syftet att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till annat i livet samt undersöka förändringen över tid. De 9 520 personer som deltog i Swelogs 2015 kontaktades på nytt tillsammans med ett nytt urval om 4 000 16-18-åringar.

Datainsamlingen avslutades i januari 2019 och omfattar totalt 5 081 personer i åldrarna 16-87 år som är bosatta i Sverige. Deltagarna har fått svara på frågor om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

De första resultaten från studien presenterades i april 2019:

Resultat från Swelogs 2018-2019 (PDF, 1,1 MB)

Metodbeskrivning Swelogs 2018

I metodbeskrivningen för Swelogs 2018 framgår det hur datainsamlingen har gått till, hur frågeformuläret har utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata har viktats.

Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2018