Swelogs 2015 och 2018

Lyssna

Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att göra nya mätningar om spel och hälsa i befolkningen 2015 och 2018. Swelogs 2015 gjordes på ett nytt urval ur befolkningen och Swelogs 2018 var en uppföljning av de som deltog 2015 kompletterade med 4 000 16-18-åringar.

Swelogs 2015

Syftet med Swelogs prevalensstudie 2015 var att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till andra livsstilsfrågor samt undersöka hur spelandet har förändrats sedan den longitudinella studien genomfördes.

Swelogs longitudinella studie 2008-2014

Prevalensstudien genomfördes 2015. 9 420 av 21 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år som är bosatta i Sverige deltog. Datainsamlingen avslutades i mars 2016 och den viktade svarsfrekvensen var 52 procent. Deltagarna svarade på frågor om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

Presentation av resultat från Swelogs prevalensstudie 2015

I följande presentation redovisas resultat om satsade pengar i olika spelformer, relationen mellan problemspelande och satsade pengar samt problemspelande i olika spelformer uppdelat på spel i butik, hos ombud etc. respektive spel via internet. Resultat från Swelogs 2015 finns också i en tabellsammanställning.

Satsade pengar och problemspelande i olika spelformer, 2017-10-20 (PDF, 948 kB)

Tabellsamling för Swelogs befolkningsstudie 2015 (PDF, 398 kB)

Swelogs 2018

Hösten 2018 gjordes en uppföljning av 2015 års studie med syftet att ge en nulägesbild av spelandet, betydelsen av spelproblem och kopplingen till annat i livet samt undersöka förändringen över tid. De 9 520 personer som deltog i Swelogs 2015 kontaktades på nytt tillsammans med ett nytt urval om 4 000 16-18-åringar.

Datainsamlingen avslutades i januari 2019 och omfattar totalt 5 081 personer i åldrarna 16-87 år som är bosatta i Sverige. Deltagarna har fått svara på frågor om spelande, spelproblem, tv- och dataspel, hälsa, sysselsättning, hushållets sammansättning och livshändelser under de senaste 12 månaderna.

De första resultaten från studien presenterades i april 2019. Resultat från Swelogs 2018 finns också i en tabellsammanställning.

Resultat från Swelogs 2018 (PDF, 1,1 MB)