Beviljade projekt 2021

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2021. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.

Beviljade projekt 2020

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2020. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.

Beviljade projekt 2019

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2019. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.

Beviljade projekt 2018

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2018. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.

Beviljade projekt 2017

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2017. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.

Beviljade projekt 2016

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2016. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.

Beviljade projekt 2015

Utvecklingsprojekt inom ANDT som beviljats medel för 2015. Projektbeskrivningarna baseras på projektens egna texter.