Folkhälsomyndigheten koordinerar ett projekt för att överföra den svenska metoden fysisk aktivitet på recept (FaR) i nio europeiska länder. Det övergripande målet med projektet är att införa fysisk aktivitet i förebyggande och behandlande syfte inom hälso- och sjukvården.

Organisationer från tio medlemsländer samverkar i det treåriga projektet EUPAP mellan 2019 och 2022. I projektet ska den svenska metoden överföras och anpassas till de andra medlemsländerna. Projektet ska även identifiera viktiga faktorer för implementering och utveckla uppföljningen av FaR.

Utöver att koordinera projektet ansvarar Folkhälsomyndigheten även för metodstöd och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal från de andra medlemsländerna.

Projektet kommer att vara till nytta även för svensk del då en kartläggning av användningen och tillämpningen av FaR i Sverige kommer att genomföras. I kartläggningen kommer Folkhälsomyndigheten samverka med en rad nationella och regionala aktörer.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. Metoden utvecklades av dåvarande Statens folkhälsoinstitut i samband med det nationella initiativet Sätt Sverige i rörelse 2001. Idag står Sveriges regioner som huvudmän för arbetet med FaR.

I metoden ingår fem grundkomponenter:

  • personcentrerat samtal
  • FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling)
  • individuell skriftlig ordination,
  • samverkan med aktivitetsarrangörer, samt
  • uppföljning

De mest centrala delarna i metoden är det personcentrerade förhållningssätt i samtalet som leder fram till rekommendationer för fysisk aktivitet som förmedlas genom en skriftlig ordination Det är kombinationen av dessa komponenter, som i vetenskapliga studier har visats kunna påverka den fysisk aktivitet hos individen över tid. FaR kan användas i kombination med annan behandling men även ersätta läkemedel. Kunskapsbanken FYSS sammanfattar evidens för hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla ett stort antal sjukdomar. Exempelvis diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk i rygg och axlar, sömnproblem och depression.

Länder som deltar i EUPAP

Belgien, Danmark, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige  och Tyskland.

Läs mer

EUPAP (engelska)

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)

Information om EUPAP från EU-kommissionen (engelska)

1177 Vårdguiden om fysisk aktivitet på recept