Bakgrunden är de oroande resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2013/14 som visar att allt fler unga har återkommande psykiska och somatiska besvär såsom sömnsvårigheter och huvudvärk.

Vid seminarierna kommer såväl inbjudna forskare som utredare från Folkhälsomyndigheten att medverka. Antalet platser är begränsat och därför vänder sig seminarierna till särskilt inbjudna. Samtliga seminarier spelas dock in och kan därför ses här i efterhand.

Genomförda seminarier

14 juni 2016: Nordiskt seminarium om ungas ökande psykiska ohälsa

Medverkade gjorde bland andra: Jo Inchley, internationell koordinator för studien Skolbarns hälsovanor, Skottland, Kerstin Evelius, Socialdepartementet samt företrädare för studien Skolbarns hälsovanor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Se filmer från seminariet (del 6)

14 april 2016: Utbildning, arbete och framtidstro – hur påverkar dessa ungas psykiska hälsa?

Medverkade gjorde bland andra Tiina Ekman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter, Curt Hagquist, Karlstads universitet samt Anton Lager, Stockholms läns landsting.
Se filmer från seminariet (del 5)

18 februari 2016: Vilken betydelse har skolan för barns och ungas psykiska hälsa?

Medverkade gjorde bland andra professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, professor Bitte Modin, CHESS samt Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.
Se filmer från seminariet (del 4)

Läs publikationen Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar

9 december 2015: Spelar barns och ungas socioekonomiska villkor någon roll för deras psykiska hälsa?

Föreläsare: Viveca Östberg, CHESS, Fredrik Hjulström, Nordens välfärdscenter samt Maria Corell och Lina Wiklander, Folkhälsomyndigheten. Moderator: Ted Bergdahl
Se filmer från seminariet (del 3)

Läs faktabladet Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar

20 oktober 2015: Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa?

Föreläsare: Ulf Dalquist, Statens medieråd, Sara Thomée, Göteborgs universitet samt Nadja Trygg, Folkhälsomyndigheten. Moderator: Ted Bergdahl.
Se filmer från seminariet (del 2)

Läs Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

18 maj 2015: Har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Föreläsare: professor Curt Hagquist, Karlstad universitet och utredare Peter Salmi, Socialstyrelsen
Paneldeltagare: Ing-Marie Wieselgren, SKL, Tiina Ekman, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ulrika Eriksson, BRIS samt Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten.
Se filmer från seminariet (del 1)

Tonåringars psykiska hälsa – utvecklingen under de senaste 30 åren

Relaterade länkar

Undersökningen Skolbarns hälsovanor