Bakgrunden var de oroande resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2013/14 som visar att allt fler unga har återkommande psykiska och somatiska besvär såsom sömnsvårigheter och huvudvärk.

Vid seminarierna har såväl inbjudna forskare som utredare från Folkhälsomyndigheten medverkat. Samtliga seminarier spelades in och kan ses här.

Genomförda seminarier

Har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Föreläsare: professor Curt Hagquist, Karlstad universitet och utredare Peter Salmi, Socialstyrelsen. Paneldeltagare: Ing-Marie Wieselgren, SKR (dåvarande SKL), Tiina Ekman, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ulrika Eriksson, BRIS samt Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten. Moderator: Ted Bergdahl. Seminariet genomfördes den 18 maj 2015.

Se filmer från seminariet (del 1)

Tonåringars psykiska hälsa – utvecklingen under de senaste 30 åren

Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa?

Föreläsare: Ulf Dalquist, Statens medieråd, Sara Thomée, Göteborgs universitet samt Nadja Trygg, Folkhälsomyndigheten. Moderator: Ted Bergdahl. Seminariet genomfördes den 20 oktober 2015.

Se filmer från seminariet (del 2)

Läs Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Spelar barns och ungas socioekonomiska villkor någon roll för deras psykiska hälsa?

Föreläsare: Viveca Östberg, CHESS, Fredrik Hjulström, Nordens välfärdscenter samt Maria Corell och Lina Wiklander, Folkhälsomyndigheten. Moderator: Ted Bergdahl. Seminariet genomfördes den 9 december 2015.

Se filmer från seminariet (del 3)

Läs faktabladet Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar

Vilken betydelse har skolan för barns och ungas psykiska hälsa?

Medverkade gjorde bland andra professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, professor Bitte Modin, CHESS samt Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten. Moderator: Ted Bergdahl. Seminariet genomfördes den 18 februari 2016.

Se filmer från seminariet (del 4)

Läs publikationen Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar

Utbildning, arbete och framtidstro – hur påverkar dessa ungas psykiska hälsa?

Medverkade gjorde bland andra Tiina Ekman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter, Curt Hagquist, Karlstads universitet samt Anton Lager, Stockholms läns landsting. Moderator: Ted Bergdahl. Seminariet genomfördes den 14 april 2016.

Se filmer från seminariet (del 5)

Nordiskt seminarium om ungas ökande psykiska ohälsa

Medverkade gjorde bland andra: Jo Inchley, internationell koordinator för studien Skolbarns hälsovanor, Skottland, Kerstin Evelius, Socialdepartementet samt företrädare för studien Skolbarns hälsovanor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Seminariet genomfördes den 14 juni 2016.

Se filmer från seminariet (del 6)

Relaterade länkar

Undersökningen Skolbarns hälsovanor