Uppdrag före 2015

Nulägesbeskrivning – rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner

Slutrapport: Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt – utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet från Länsstyrelsen i Stockholms län

Folkhälsomyndighetens underlagsrapport: Nulägesbeskrivning – rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner (PDF, 821 kB)

Samråd med Sveriges nationella minoriteter

Rapport: Samråd med Sveriges nationella minoriteter – behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning om hälsosituationen bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk (PDF, 774 kB)

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Slutrapport om uppdraget kring romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation (2015-10-13) (PDF, 392 kB)

Hänvisning till Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation – delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa (PDF, 675 kB)

Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten ur minoritetspolitiken (2009–2012)

Återrapportering utifrån det minoritetspolitiska målet

Redovisning av uppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån minoritetspolitiska målet (PDF, 341 kB)

Uppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet (PDF, 73 kB)

Uppdrag att undersöka hur våldsutsatta kvinnor tillhörande nationella minoriteter bemöts och stödjs av berörda myndigheter (2008–2011)

Detta uppdrag slutrapporterades i mars 2011.

Uppdrag att kartlägga hälsosituationen bland nationella minoriteter (2008–2010)

Slutrapport: Hur mår Sveriges nationella minoriteter [länk borttagen]