Motiverande samtal

Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring.

Informationen om MI har sammanställts av en grupp utbildare och forskare med lång erfarenhet av motiverande samtal. Den webbaserade utbildningen SOMRA – samtal om riskabla levnadsvanor, som var integrerad med MI och ersatte sidorna om Grunderna i MI, stängdes i april 2018.

På dessa sidor finns information om hur metoden kan användas inom följande tillämpningsområden: alkohol, narkotika, tobak, sexualitet och reproduktiv hälsa, spel, matvanor och fysisk aktivitet.

Intresset för metoden är stort i Sverige, inom hälso- och sjukvården och även inom kriminalvård, socialvård och skola.

Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT

MI – ett webbaserat metodstöd för samtalsledare inom prevention och sexuell hälsa

Gå till toppen av sidan