Informationen om MI har sammanställts av en grupp utbildare och forskare med lång erfarenhet av motiverande samtal. Den webbaserade utbildningen SOMRA – samtal om riskabla levnadsvanor, som var integrerad med MI och ersatte sidorna om Grunderna i MI, stängdes i april 2018.

På dessa sidor finns information om hur metoden kan användas inom följande tillämpningsområden: alkohol, narkotika, tobak, sexualitet och reproduktiv hälsa, spel, matvanor och fysisk aktivitet.

Intresset för metoden är stort i Sverige, inom hälso- och sjukvården och även inom kriminalvård, socialvård och skola.

Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT

MI – ett webbaserat metodstöd för samtalsledare inom prevention och sexuell hälsa