Informationen om MI har sammanställts av en grupp utbildare och forskare med lång erfarenhet av motiverande samtal. Den webbaserade utbildningen SOMRA - samtal om riskabla levnadsvanor, finns nu integrerad med MI och ersätter sidorna om Grunderna i MI. SOMRA som från början utvecklades för att enbart fokusera på samtal om riskbruk av alkohol har nu omarbetats.

På dessa sidor finns information om hur metoden kan användas inom följande tillämpningsområden: alkohol, narkotika, tobak, sexualitet och reproduktiv hälsa, spel, matvanor och fysisk aktivitet.

Intresset för metoden är stort i Sverige, inom hälso- och sjukvården och även inom kriminalvård, socialvård och skola.

Motivational Interviewing Network of Trainers - MINT

MI - ett webbaserat metodstöd för samtalsledare inom prevention och sexuell hälsa