Informationen om MI har sammanställts av en grupp utbildare och forskare med lång erfarenhet av motiverande samtal. Den webbaserade utbildningen SOMRA – samtal om riskabla levnadsvanor, som var integrerad med MI och ersatte sidorna om Grunderna i MI, stängdes i april 2018.

Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT

MI – ett webbaserat metodstöd för samtalsledare inom prevention och sexuell hälsa