Diskussioner pågår om att eventuellt flytta över allt material från SOMRA till en annan aktör men under tiden är materialet inte tillgängligt.

Samtalet om riskabla levnadsvanor, SOMRA, var ett interaktivt kunskapsstöd om Motiverande samtal (MI). Det innehöll texter, filmillustrationer och olika typer av övningar.