SOMRA, som tidigare hade fokus på samtal kring riskbruk av alkohol, utvecklas nu vidare och lyfter även fram MI i samband med andra riskabla levnadsvanor. Med hjälp av SOMRA kan du läsa, träna och utveckla dina kunskaper i samtalsmetodiken, som är byggd på vetenskaplig grund och som är kvalitetssäkrad (läs mer under Kvalitetssäkring).

Gå vidare till SOMRA, den webbaserade utbildningen i Motiverande samtal här.