Gasbekämpning

Gaser för att bekämpa skadedjur är mycket farligt även för människor. En gasbekämpning kräver stor kunskap om riskerna vid arbete med gas och noggrant säkerhetsarbete för att förebygga skador och olyckor. Även arbete med en gas som i sig själv inte är giftig är förenat med stora faror.

Kursinformation

Utbildning i att använda gaser som tillhör bekämpningsmedel klass 1 SoX sker normalt en gång om året i närheten av Stockholm. Kursen är på fyra dagar.

Nästa utbildning kommer preliminärt att hållas våren 2018.

Kurskostnad
20 800 kr exklusive moms, vilket inkluderar kursmaterial och lunch. Avgiften inkluderar inte boendekostnad.

Boende
Boende ordnas av kursdeltagaren själv.

Deltagare från Danmark eller Norge
Personer från Danmark eller Norge är välkomna att delta på klass 1 SoX-kursen för att kunna få arbeta med bekämpningsmedel i form av gaser i respektive land. För deltagare från Danmark eller Norge gäller inte kravet på att först ha genomgått en klass 1 So-kurs.

Ur kursinnehållet

  • risker i vanliga arbetssituationer och förebyggande skyddsåtgärder
  • gasers kemiska, fysikaliska och toxiska egenskaper
  • lagar och förordningar som gäller för SoX-gaserna
  • praktik i hur man använder utrustning för gasning
  • hjärt-lungräddning

Förkunskaper
För att gå utbildningen krävs det att du:

  • har genomgått utbildningen i bekämpningsmedel av klass 1 So (endast Sverige)
  • har ett giltigt klass 1 So-tillstånd som du haft under minst ett år (endast Sverige)
  • före utbildningen har deltagit i praktiskt bekämpningsarbete.

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in före kursstart, se informationsruta.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Folkhälsomyndighetens utfärdar ett användartillstånd efter godkänt resultat på utbildningen. Det gäller i fem år och är personligt. Tillståndet gäller inte generellt för det företag som tillståndsinnehavaren arbetar eller för innehavarens arbetskamrater. Ett SoX-tillstånd ger i Sverige normalt även tillstånd att få använda bekämpningsmedel klass 1 So, om inget annat anges. Det innebär att man inte behöver gå en ny ytterligare utbildning för klass 1 So-tillstånd eller göra en särskild prövning.

Det är varje företags ansvar att kontrollera om det finns särskilda regionala eller lokala bestämmelser i kommunen om användning av bekämpningsmedel och hur spridning får ske.

Tillståndet förlängs genom att gå om kursen

Användartillståndet gäller i fem år och för att förnya ett klass 1 SoX-tillstånd måste man gå en ny SoX-kurs. Det går inte att förnya tillståndet med en särskild prövning som för bekämpningsmedel klass 1 So.