Gasbekämpning

Gaser för att bekämpa skadedjur är mycket farligt även för människor. En gasbekämpning kräver stor kunskap om riskerna vid arbete med gas och noggrant säkerhetsarbete för att förebygga skador och olyckor. Även arbete med en gas som i sig själv inte är giftig är förenat med stora faror.

Kursinformation

Utbildning i att använda gaser som tillhör bekämpningsmedel klass 1 SoX sker normalt en gång om året i närheten av Stockholm. Kursen är på fyra dagar.

Kurskostnad
23 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar kursmaterial och alla måltider. Avgiften inkluderar inte boendekostnad.

Ur kursinnehållet

  • risker i vanliga arbetssituationer och förebyggande skyddsåtgärder
  • gasers kemiska, fysikaliska och toxiska egenskaper
  • lagar och förordningar som gäller för SoX-gaserna
  • praktik i hur man använder utrustning för gasning
  • hjärt-lungräddning

Förkunskaper
För att få tillstånd att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel klass 1 SoX krävs att du:

  • Har genomgått utbildningen för användning av bekämpningsmedel i klass 1 SoX med godkänt resultat på provet.
  • Kan styrka genom intyg att du deltagit i praktiskt bekämpningsarbete.
  • Har ett användningstillstånd för bekämpningsmedel hänförda till klass 1 So eller klass 1 So X sedan minst ett år.

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis, samt kopia på nuvarande tillstånd (1So eller 1SoX) måste skickas in före kursstart.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Folkhälsomyndighetens utfärdar ett användartillstånd efter godkänt resultat på utbildningen. Det gäller i fem år och är personligt. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen som genomförs i samband med kursen. Att ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen är en av flera förutsättningar för att sökanden ska kunna beviljas ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel.

Tillståndet gäller inte generellt för det företag som tillståndsinnehavaren arbetar eller för innehavarens arbetskamrater.

Det är varje företags ansvar att kontrollera om det finns särskilda regionala eller lokala bestämmelser i kommunen om användning av bekämpningsmedel och hur spridning får ske.

Tillståndet förlängs genom att gå om kursen

Användartillståndet gäller i fem år och för att förnya ett klass 1 SoX-tillstånd måste man gå en ny SoX-kurs. Det går inte att förnya tillståndet med en särskild prövning som för bekämpningsmedel klass 1 So.

Kommande utbildning

Den planerade utbildningen 4-7 maj 2020 är inställd på grund av den rådande covid-19-situationen.