Ta del av webbinariet: Är psykisk ohälsa en naturlig del av åldrandet?

På ett webbinarium den 5 juni 2019 diskuterades vilka faktorer som har betydelse för psykisk ohälsa bland äldre och vad vi kan göra för att vända utvecklingen. Här hittar du filmer och presentationer från dagen.

I Sverige är idag 900 000 personer 75 år och äldre. Av dessa har 1 av 5 uppgett att de är deprimerade eller djupt nedstämda. Vill du veta mer om vilka faktorer som har betydelse för psykisk ohälsa bland äldre och vad kan vi göra för att vända utvecklingen? I föredrag och panelsamtal med forskare, experter och verksamma inom äldres psykiska hälsa belystes området ur olika aspekter såsom:

  • jämlikhet
  • utvecklingen över tid
  • avsiktliga och oavsiktliga förgiftningar
  • betydelsen av ekonomisk utsatthet och social isolering
  • hur vi kan öka social delaktighet bland äldre
  • hur vi kan arbeta förebyggande

Det är några av de frågor som diskuterades på ett webbinarium den 5 juni 2019. Här finner du filmer och dokumentation från dagen.

Film 1: presentationer

Program film 1

00:00–01:10
Moderator Susanne Rolfner Suvanto hälsar välkommen.

01:10–10:40
Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige
Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten

10:45–39:40
Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre
Carin Lennartsson, Aging Research Center

40:40–01:00:20
Psykisk ohälsa och förgiftningar bland äldre
Lucie Laflamme, Karolinska Institutet

01:00:20–01:12:42
Digital teknik och social delaktighet
Christel Lynch, Folkhälsomyndigheten

Film 2: panelsamtal från webbinariet

Program film 2

00:00–47:13
Panelsamtal
Carin Gustafsson, Socialstyrelsen
Christina Tallberg, PRO
Gösta Bucht, SPF Seniorerna
Carin Lennartsson, Aging Research Center
Lucie Laflamme, Karolinska Institutet

Presentationer

Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige, Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten (PDF, 727 kB)

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre, Carin Lennartsson, Aging Research Center (PDF, 972 kB)

Psykisk ohälsa och förgiftningar bland äldre, Lucie Laflamme, Karolinska Institutet (PDF, 689 kB)

Digital teknik och social delaktighet, Christel Lynch, Folkhälsomyndigheten (PDF, 2,3 MB)

Gå till toppen av sidan