Film om arbetet med strategin

Alla myndigheter presenterar

I den här filmen berättar representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Migrationsverket, Skolverket och myndigheten för arbetsmiljökunskap om arbetet med framtagandet av strategin. Totalt ingår 26 myndigheter och många andra aktörer i arbetet. Underlaget lämnas in i september.

Intervju om arbetet med strategin, Folkhälsomyndigheten

I den här filmen berättar Jenny Telander från Folkhälsomyndigheten om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Socialstyrelsen

I den här filmen berättar Kristina Sinadinovic från Socialstyrelsen om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Polismyndigheten

I den här filmen berättar Patrik Forsemalm från Polismyndigheten om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Migrationsverket

I den här filmen berättar Lucy Braga från Migrationsverket om arbetet med strategin.

Intervju om arbetet med strategin, Skolverket

I den här filmen berättar Louise Boudin från Skolverket om arbetet med strategin.