Delta i enkäten

Delta i enkäten att leva med hiv 2021

Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen från enkäten är viktig när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Enkäten vänder sig till alla som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna.

Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta!

Take part in the survey

Take part in the survey

Mer information på olika språk

Språkets flaggaMer information på olika språk
Engelska

Information in English about the “Living with HIV” survey

Engelska

Take part in the survey

amhariska
arabiska
franska
ryska
somaliska
spanska
thailändska
tigrinja

Om du vill hjälpa oss att sprida information om studien

Vi har tagit fram olika typer av material som kan laddas ner.

Vi har även tagit fram förslag på texter som kan användas i samband med spridning av information för sociala medier och nyhetsbrev.

Facebook/Instagram/Twitter

Lever du med hiv? Vill du svara på Folkhälsomyndighetens enkät om hur du har det? Gå in på www.folkhalsomyndigheten.se/hiv21.

Nyhetsbrev

Att leva med hiv (www.folkhalsomyndigheten.se/hiv21) är en enkätundersökning som genomförs av Folkhälsomyndigheten och handlar om hur livet är för dig som lever med hiv.

Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen som enkätundersökningen ger är värdefull när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Enkäten vänder sig till alla personer som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna.

Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta i undersökningen!

Material för nedladdning

Läs mer

Vårt uppdrag inom hiv och STI — Folkhälsomyndigheten