2019 presenterade vi resultatet av regeringsuppdraget att göra en nationell befolkningsundersökning om SRHR. Undersökningen genomfördes 2017 i form av en enkät som besvarades av drygt 14 500 personer i åldrarna 16–84 år. Undersökningen är den första större befolkningsstudien med slumpmässigt urval om SRHR i Sverige och resultaten kan redovisas utifrån bland annat kön, ålder, socioekonomi och sexuell identitet. SRHR2017 har ett bredare fokus än frågorna i tidigare svenska sexualvanestudier. Frågeområdena gäller viktiga samhällsområden med koppling till hälsan i befolkningen.

Studien belyser en rad aspekter inom SRHR:

 • Sexuella trakasserier och våld
 • Sexlivet
 • Sex, relationer och egenmakt
 • Sexualitet och digitala arenor
 • Pornografianvändning och sexuell hälsa
 • Sex mot ersättning
 • Reproduktiv hälsa (preventivmedelsanvändning, graviditet, tankar om barn och erfarenheter av förlossning)
 • Sex- och samlevnadsundervisning (numera undervisning om sexualitet, relationer och samtycke)

Stora könsskillnader

Mest framträdande i befolkningsstudien är de stora könsskillnaderna, främst när det gäller användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld:

 • Nästan hälften av alla kvinnor har någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier.
 • Det är mycket ovanligt att kvinnor har betalat eller gett annan ersättning för sex. Men bland männen har nästan var tionde gjort det någon gång. 80 procent av dem som gett ersättning för sex har gjort det utomlands.
 • 70 procent av männen använder pornografi. Lika många kvinnor använder aldrig pornografi.

Fler resultat

Undersökningen visar även att:

 • Majoriteten av befolkningen är nöjd med sitt sexliv, tycker att sex är viktigt och har haft sex under det senaste året. Minst nöjda med sitt sexliv är de yngsta männen och de äldre, både kvinnor och män.
 • Kön, sexuell identitet och transerfarenhet har betydelse för upplevelser och problem i sexlivet.
 • Trots att skolan är en viktig källa till kunskap anser bara 19 procent att sex- och samlevnadsundervisningen (numera undervisning om sexualitet, relationer och samtycke) gett dem tillräckliga kunskaper.
 • Det är vanligt både bland kvinnor och män att använda internet för sexuella syften. Det kan till exempel handla om att söka efter en partner, skicka bilder eller sexchatta.

Ny kunskapsbas

Resultaten innebär att det finns en ny omfattande kunskapsbas inom SRHR att utgå ifrån. För att öka jämställdheten och komma tillrätta med de stora könsskillnaderna anser vi att det förebyggande arbetet måste bli bättre.

Utöver SRHR2017 har vi tagit fram faktablad och flera fördjupningsstudier inom SRHR, med fokus på bland annat migranter, unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning samt homo- och bisexuella och transpersoner.