Bild som visar undersökningens logotypFolkhälsomyndigheten fick regeringens uppdrag att genomföra en studie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland befolkningen år 2016. Sexualitet och sexuell hälsa har stor betydelse för hälsan och är en viktig del av livet. Men det saknas aktuell kunskap om vad som påverkar människors sexuella och reproduktiva liv. Kunskapen från denna studie behövs för att till exempel utveckla en hälso- och sjukvård och skola som möter människors behov även kring frågor som rör sexualitet. Detta ger förutsättningar för en ökad jämställdhet och jämlikhet i sexuell och reproduktiv hälsa - att alla ska ha samma förutsättningar att må bra.

Enkätfrågorna handlar bland annat om sexualitetens förutsättningar och begränsningar, sexuella och reproduktiva erfarenheter, som sexuell debut men också skador vid förlossning. Frågor om relationer belyser bland annat egenmakt men också händelser som diskriminering, våld och utsatthet. En grundförutsättning för god sexuell hälsa är att man själv kan bestämma över sin sexualitet. Studien kommer att ge kunskap om vilka sexuella och reproduktiva erfarenheter en har och hur det relaterar till upplevelsen av den sexuella och reproduktiva hälsan.

Resultaten av studien kommer att presenteras och redovisas till regeringen 1 juni 2019.