Bild som visar undersökningens logotypStudien en rad aspekter inom SRHR:

 • Sexuella trakasserier och våld
 • Sexlivet
 • Sex, relationer och egenmakt
 • Sexualitet och digitala arenor
 • Pornografianvändning och sexuell hälsa
 • Sex mot ersättning
 • Reproduktiv hälsa (preventivmedelsanvändning, graviditet, tankar om barn och erfarenheter av förlossning)
 • Sex- och samlevnadsundervisning

Stora könsskillnader

Mest framträdande i befolkningsstudien är de stora könsskillnaderna. Främst gäller det användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

Nästan hälften av alla kvinnor i studien uppger att de någon gång har varit utsatta för sexuella trakasserier. Även sexuella övergrepp är utbrett i befolkningen.

– Omfattningen är helt oacceptabel. Det här är ett stort folkhälsoproblem och dessa handlingar måste upphöra, säger enhetschef Louise Mannheimer.

Enligt studien är det mycket ovanligt att kvinnor har betalat eller gett annan ersättning för sex. Men bland männen är det nästan var tionde som gjort det någon gång. 80 procent av dem som gett ersättning för sex har gjort det utomlands.

Undersökningen visar även att:

 • 70 procent av männen använder pornografi. Lika många kvinnor använder aldrig pornografi.
 • Trots att skolan är en viktig källa till kunskap anser bara 19 procent att sex- och samlevnadsundervisningen gett dem tillräckliga kunskaper.
 • Det är vanligt både bland kvinnor och män att använda internet för sexuella syften. Det kan till exempel handla om att söka efter en partner, skicka bilder eller sexchatta.

Ny kunskapsbas

Resultaten innebär att det finns en ny omfattande kunskapsbas inom SRHR att utgå ifrån. För att öka jämställdheten och komma tillrätta med de stora könsskillnaderna anser Folkhälsomyndigheten att det förebyggande arbetet måste blir bättre.

– Samhällsaktörer behöver engagera sig på flera olika nivåer. Vi hoppas nu att offentlig sektor, civilsamhället och andra som driver SRHR-frågor kommer fördjupa sig i resultaten och använda kunskapen, säger Louise Mannheimer.

Läs mer

Studien: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017

Fördjupningsstudie: Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa