Uppdaterad 27 april 2022

Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid

Arbetet för jämlik hälsa och hållbar utveckling är en angelägenhet för alla. Mellan olika grupper i samhället finns det fortsatt stora skillnader i hälsa och förutsättningar för en god och jämlik hälsa vilket också har blivit tydligt under covid-19 pandemin. Samhället står inför flera utmaningar som kräver en bred satsning på folkhälsofrågor med ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete i alla delar av samhället.

Nu är det dags att ta ut kompassriktningen för framtiden. Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa en hållbar utveckling och uppnå målet om en god och jämlik hälsa? 

Välkommen till Örebro den 20–21 september och en konferens som fokuserar på hälsofrämjande angreppssätt med utgångspunkt i människors välbefinnande, vardagsliv och boende.

Du får ny kunskap, bygger nätverk och deltar i dialog för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle.

Konferensen vänder sig främst till dig som är politiker, beslutsfattare eller på annat sätt har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad.

Vi ses i september, anmälan är öppen!

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, SKR, Örebro kommun och Region Örebro län

Välkommen till Örebro

Anmälan

Kostnad:

Early Bird t.o.m 30 maj, 3150 kr
Ordinarie,  3700 kr