Kommunikation

I motiverande samtal är basen att aktivt lyssna. Utifrån ett lyssnande bygger samtalsledaren sedan strategiskt samtalet genom att använda reflektioner, frågor och sammanfattningar. 

Det är viktigt att samtalsledaren kan skifta mellan att aktivt lyssna och samtidigt rikta samtalet. Det kan handla om att återgå till fokus, erbjuda information eller tydliggöra förändringsprat.

Samtalsledaren kan:

  • Lyssna
  • Reflektera
  • Ställa frågor
  • Sammanfatta

Oavsett val av respons eller riktning strävar samtalsledaren efter att respektera personens autonomi, uttrycka empati och bekräfta personens styrkor och inneboende värde och potential. Kommunikationsfärdigheterna manifesterar således MI-andan.

En annan färdighet är att förstå och hantera den egna rättningsreflexen.

Rättningsreflexen

Rättningsreflexen är den tendens många av oss har att vilja ge råd, övertyga, säga hur det egentligen är eller helt enkelt rätta påståenden vi finner vara felaktiga. Detta gör vi ofta i all välmening, och kanske skulle man kunna kalla det för en omsorgsreflex. Trots detta har det visat sig att denna typ av korrigeringar ofta får motsatt effekt. Samtalsledaren uppfattas då inte som välvillig. Tvärtom kan personen uppleva att samtalsledaren uttrycker:

  • Du har fel.
  • Du vet inte vad som är bäst.
  • Du ser inte hur det egentligen är.

Det blir lättare för samtalsledaren att hantera sin rättningsreflex genom att säkerställa att man samarbetar med personen och bekräftar, utforskar samt gör reflektioner och sammanfattningar. Kort sagt kan rättningsreflexen undvikas genom att samtalsledaren behärskar MI-andan och hanterar kommunikationsfärdigheterna.